HORROR nad zalewem Słup. Auto stoczyło się PRZEJEŻDŻAJĄC PO OPALAJĄCEJ SIĘ KOBIECIE!