TREŚCI DLA OSÓB
PEŁNOLETNICH 18+
Dalsze strony zostały uznane przez użytkowników lub administratora za zawierające treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (mających ukończone 18 lat). Strony te zawierać mogą w szczególności treści o tematyce erotycznej, a także treści drastyczne lub inne przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Decydując się na zapoznanie z treścią tych stron, czynisz to na własną odpowiedzialność. Korzystanie ze stron zawierają- cych treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich następuje na ryzyko osoby decydującej się zapoznać z takimi treściami. Oświadczam, że mam ukończone 18 lat, wchodzę na własną odpowiedzialność

W trosce o inne osoby korzystające z tego komputera powtórzymy to pytanie za 3 godziny.