Warto się przyłączyć

i

Autor: materiały prasowe

Warto się przyłączyć

2024-05-10 7:06 Materiał sponsorowany

Przyłącz się! to akcja, którą MPWiK zachęca mieszkańców Świniar i Jerzmanowa do podłączenia się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej na tych osiedlach.

Na osiedlu Jerzmanowo-Jarnołtów powstało 12 km sieci kanalizacyjnej, a także ponad 2 km sieci wodociągowej oraz dwie przepompownie ścieków. Dodatkowy efekt inwestycji to modernizacja 11 km dróg. Natomiast na osiedlu Świniary powstało ponad 9 km kanalizacji sanitarnej, dwie tłocznie ścieków, prawie 4 km kanalizacji deszczowej i ponad 750 m sieci wodociągowej. Osiedle zyskało także nowe drogi, chodniki i ścieżki rowerowe.

Procedura przyłączenia

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu w porozumieniu z Radami Osiedla Jerzmanowo i Świniary zorganizowało spotkania, na których mieszkańcy mogli dowiedzieć się, co już zostało lub dopiero będzie zrealizowane oraz uzyskać odpowiedzi na temat przyłączenia do sieci. Procedura przyłączenia dla mieszkańców Jerzmanowa i Świniar została przygotowana na specjalnych warunkach, aby ułatwić i przyspieszyć formalności.

4 kroki w celu podłączenia posesji do istniejącego sięgacza kanalizacji sanitarnej

KROK 1

Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci

• wymagane załączniki: Wniosek Nr 1A

KROK 2

Uzgodnienie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej

• wymagane załączniki: Wniosek Nr 2, Projekt – uproszczona wersja

KROK 3

Budowa przyłącza

KROK 4

Przegląd wybudowanego przyłącza i podpisanie umowy

• wymagane załączniki: Wniosek Nr 4, Dokument własności

Wnioski do pobrania na www.mpwik.wroc.pl

Warto się przyłączyć

i

Autor: materiały prasowe

Dokumentacja uproszczona

Wnioski od mieszkańców Świniar zaczęły wpływać sukcesywnie do MPWiK i były rozpatrywane przez Zespół Uzgodnień jako warunki przyłączenia wraz z dokumentacją uproszczoną. Dla każdego takiego wniosku przygotowana jest mapa z trasą przyłącza i instalacji kanalizacyjnej na posesji.

Podobnie na Jerzmanowie – na każdym ze spotkań mieszkańcy składali wnioski o warunki przyłączenia. Z kolei ci, którzy mieli już wydane warunki, mogli skorzystać z pomocy przy sporządzeniu dokumentacji uproszczonej, jaką należy złożyć do uzgodnienia w MPWiK. Mieszkaniec ustalał na bieżąco z pracownikiem Zespołu Uzgodnień lokalizację studni rewizyjnej na jego posesji i za klika minut miał gotową do złożenia uproszczoną dokumentację przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Dzięki takim działaniom coraz więcej posesji będzie przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, a to wpłynie na zmniejszenie liczby szamb we Wrocławiu i na ograniczenie ich negatywnego wpływu na ekosystem.

Warto się przyłączyć

i

Autor: materiały prasowe
Warto się przyłączyć

i

Autor: materiały prasowe

Artykuł Sponsorowany