Abonament RTV

i

Autor: Glenn Carstens-Peters / Unsplash Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Stawki abonamentu 2023

Abonament RTV 2023. Poczta Polska zapowiada kontrole w domach! Kto nie musi płacić abonamentu? Nowe stawki i zwolnienia od stycznia 2023

2023-01-19 12:23

Abonament RTV 2023. Stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego wahają się w granicach od 8 do 27 zł za miesiąc. Poczta Polska zapowiada masowe kontrole abonamentu RTV w polskich domach. Nie wszyscy mają jednak obowiązek opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Kogo obowiązują specjalne zwolnienia z abonamentu RTV i co zrobić w trakcie kontroli? Wyjaśniamy!

Abonament RTV 2023: kontrole

Abonament RTV to opłata za posiadane odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami, wszystkie odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają rejestracji, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie. Co roku Poczta Polska zapowiada przeprowadzanie kontroli zarejestrowanych odbiorników i ostrzega przed karami, które grożą za brak rejestracji i niepłacenie abonamentu RTV. - W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika - informuje Poczta Polska. Można więc spodziewać się wizyty kontrolera, który będzie chciał sprawdzić, czy mamy w domu odbiornik i czy jest on zarejestrowany. Jak się zachować w trakcie kontroli? - Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - instruuje Poczta Polska. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma obowiązku wpuszczenia kontrolera do domu, nie grozi za to żadna kara - można więc nie otwierać mu drzwi.

Abonament RTV 2023: stawki

Poznaliśmy stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego od stycznia 2023 roku. Warto zaznaczyć, że wysokość opłat może się zmieniać, w zależności od okresu, na który został opłacony abonament RTV. Im więcej opłat dokonanych z góry - tym taniej. Użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem , tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Poniżej zamieszczamy stawki abonamentu RTV w 2023 roku z uwzględnieniem zniżek za wpłaty z góry za dany okres.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:

 • 1 miesiąc 8,7 zł
 • 2 m-ce 16,90 zł
 • 3 m-ce 25,10 zł
 • 4 m-ce 33,80 zł
 • 5 m-cy 42,00 zł
 • 6 m-cy 49,60 zł
 • 7 m-cy 58,30 zł
 • 8 m-cy 66,50 zł
 • 9 m-cy 74,70 zł
 • 10 m-cy 83,40 zł
 • 11 m-cy 91,60 zł
 • 12 m-cy(rok) 94,00 zł

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:

 • 1 miesiąc 27,30 zł
 • 2 m-ce 53,00 zł
 • 3 m-ce 78,70 zł
 • 4 m-ce 106,00 zł
 • 5 m-cy 131,70 zł
 • 6 m-cy 155,70 zł
 • 7 m-cy 183,00 zł
 • 8 m-cy 208,70 zł
 • 9 m-cy 234,40 zł
 • 10 m-cy 261,70 zł
 • 11 m-cy 287,40 zł
 • 12 m-cy(rok) 294,90 zł

Kto nie musi płacić abonamentu RTV 2023?

Nie wszyscy posiadacze odbiorników radiowych i telewizyjnych są zobowiązani do płacenia abonamentu RTV. Istnieją grupy osób, które są wyłączone z opłaty. Kto więc nie musi płacić abonamentu RTV 2023? Uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych, które w placówce pocztowej:

 • przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych,
 • przedstawią dowód osobisty oraz złożą oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

Zgodnie z przepisami, zwolnienia dotyczą m.in. osób które ukończyły 75 lat, a także osób, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. Z pełnym katalogiem osób zwolnionych z płacenia abonamentu można się zapoznać na stronie Poczty Polskiej

Sonda
Płacisz abonament RTV?