Pogrzeb o. Zięby. Wzruszający gest Andrzeja Dudy. - Z ogromnym smutkiem...

i

Autor: Sławek - Zięba Maciej OP/CC BY-SA 2.0/Wikimedia Commons We Wrocławiu zaplanowano dziś pogrzeb ojca Maciej Zięba. Prezydent Andrzej Duda odznaczył dominikanina Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

ZDJĘCIA z pogrzebu o. Zięby. Wzruszający gest Andrzeja Dudy [WIDEO]

2021-01-09 12:48

Na sobotę 9 stycznia w kościele św. Wojciecha we Wrocławiu zaplanowano pogrzeb ojca Macieja Zięby. W uroczystościach bierze m.in. udział premier Mateusz Morawiecki, a kancelarię prezydenta RP reprezentuje jej szefowa Grażyna Ignaczak-Bandych. Dominikanin zmarł 31 grudnia 2020 r., a Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent RP zdobył się też na wzruszający gest.

W kościele św. Wojciecha we Wrocławiu odbywa się dziś pogrzeb ojca Macieja Zięby. Jak informuje PAP, w ostatnim pożegnaniu duchownego bierze udział m.in. premier Mateusz Morawiecki i szefowa kancelarii prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych. Andrzej Duda nie mógł być obecny na uroczystościach we Wrocławiu, ale napisał do przybyłych wzruszający list. Głowa naszego państwa informuje w nim m.in., że ojciec Maciej Zięba został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, który trafił na ręce jego brata.

Prezydent RP uzasadnia ten zaszczyt "uznaniem wybitnych zasług w działalności na rzecz opozycji antykomunistycznej i zaangażowanie w walkę o wolność słowa w czasach PRL, za kultywowanie dziedzictwa myśli Jana Pawła II i popularyzację społecznej nauki Kościoła". Andrzej Duda ponadto nazywa zmarłego dominikanina "jedną z najwybitniejszych współczesnych postaci polskiego Kościoła". Całą treść listu publikujemy poniżej.

Z ogromnym smutkiem żegnamy dzisiaj Ojca Macieja Ziębę, jedną z najwybitniejszych współczesnych postaci polskiego Kościoła i bohatera wolnej Polski. Przez całe swoje życie – najpierw jako osoba świecka, później duchowny – był człowiekiem głęboko, całym sercem i umysłem zaangażowanym w sprawy naszego narodu i Ojczyzny. Jedną ze swoich książek, w której pisał o sprawach dlań najważniejszych: religii i nauce oraz osobistych doświadczeniach w zakonie dominikańskim, zatytułował Biało-czarne zapiski. Parafrazując ten tytuł, można powiedzieć, że Jego życie zostało zapisane w barwach biało-czerwonych. Jego mądra, odważna i aktywna postawa w czasach opozycji antykomunistycznej, jak i po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą była wzorem odpowiedzialności za dobro wspólne. Śp. Ojciec Maciej Zięba wywarł wielki wpływ na formowanie nowych pokoleń Polaków, którzy w dorosłe życie wchodzili już we własnym suwerennym państwie. Wybitny znawca katolickiej nauki społecznej, egzegeta i popularyzator nauczania św. Jana Pawła II, w swojej działalności harmonijnie łączył dwa wymiary: duszpasterski i obywatelski. Niestrudzenie tłumaczył, jak można i warto godzić zasady wolnego rynku z tradycją, etyką i zasadami chrześcijańskimi. Dzięki bliskim, serdecznym kontaktom z międzynarodowym środowiskiem filozofów polityki przyczynił się do upowszechnienia w Polsce nowoczesnego spojrzenia na relacje wiary i ekonomii. Wśród wielu Jego dzieł miejsce wyjątkowe zajmował Instytut Tertio Millennio, który dla bardzo licznych młodych ludzi stał się źródłem inspiracji do podejmowania obowiązków wobec wspólnoty kościelnej i politycznej poprzez aktywność w sferze publicznej, społecznej i państwowej. Szanowni Państwo! Właśnie teraz, kiedy tak potrzebujemy ponownej refleksji nad dziedzictwem myśli papieża Polaka, odejście Ojca Macieja Zięby odczuwamy szczególnie boleśnie. Będzie Go nam brakowało, ale ufam, że tym częściej i wnikliwiej będziemy wracać do Jego publikacji i wypowiedzi, szukając w nich wskazań aktualnych w obecnym momencie naszej historii. Dla uczczenia wybitnych zasług w działalności opozycyjnej na rzecz odzyskania wolności słowa i demokracji oraz w propagowaniu społecznej nauki Kościoła w czasach niepodległej Ojczyzny nadałem śp. Ojcu Maciejowi Ziębie pośmiertnie Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Rodzinie, bliskim, przyjaciołom, współbraciom i współpracownikom Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie!

Ojciec Maciej Zięba zmarł 31 grudnia 2020 r. w wieku 66 lat. Dominikanin od wielu miesięcy walczył z chorobą nowotworową.

Grób ojca Macieja Zięby

Pogrzeb ojca Macieja Zięby

Wybierz najpiękniej rozświetlone miasto w Polsce! Do wygrania sprzęt o wartości 200 tys. złotych. Kliknij tutaj!