Paszport

i

Autor: fot. commons.wikimedia.org; zdjęcie w domenie publicznej: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paszport_okladka.jpg Paszport

Jak wyrobić paszport we Wrocławiu: Gdzie składać wniosek, paszport dla dziecka, opłaty [INFORMATOR]

2017-05-19 11:13

Poszukujecie informacji o tym, gdzie i jak we Wrocławiu można wyrobić paszport? Zajrzyjcie do naszego informatora.

Gdzie wyrobić paszport we Wrocławiu

Wniosek o wydanie paszportu składamy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców (adres: Pl. Powstańców Warszawy 1). W dni robocze (poza środą) można to załatwić w godz. 9.30-15.45, w środę 8.00-18.00. Warto jednak pamiętać, że kasa w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta czynna jest 15 minut krócej.Działają także delegatury w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. 

Poza tym wniosek o wydanie dokumentu można złożyć we wszystkich punktach paszportowych, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania.

Jak złożyć wniosek o paszport?

Wniosek o wydanie paszportu nie jest dostępny do wydrukowania w internecie. Można go wypełnić na miejscu.

Dokument musimy złożyć osobiście. Termin wizyty w urzędzie można zarezerwować przez internet tutaj. W wyjątkowych sytuacjach osoby, które chcą zdobyć paszport nie muszą składać wniosku same.

 • wniosek o wydanie dokumentu osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgoda drugiego z rodziców lub ustanowionego opiekuna, poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza;
 • wniosek o wydanie paszportu osobie ubezwłasnowolnionej pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Dodatkowo dziecko w wieku powyżej pięciu lat i osoba ubezwłasnowolniona muszą być obecne osobiście przy składaniu dla niej wniosku o wydanie paszportu.

Paszport dla dziecka

W przypadku dziecka wniosek wypełnia jedno z rodziców lub opiekun prawny. Do wniosku trzeba dołączyć kolorową fotografię dziecka o wymiarach 35 x 45 mm (patrz zasady poniżej). W przypadku dzieci do 13. roku życia opłaty wynoszą:

 • 30 zł lub 60 zł w razie braku dokumentu uprawniającego do ulgi
 • 15 zł jeżeli posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny

Jakie dokumenty do wyrobienia paszportu

 • Wniosek musi być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami

Do wniosku dołączamy kolorową fotografię paszportową o wymiarach 35 x 45 mm (wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy), twarz w pozycji frontalnej ma zajmować 70-80 proc. fotografii; możliwe są wyjątki jeśli chodzi o okulary dla osób z wadami wzroku lub nakryciami głowy zgodnymi z wyznaniem

 • Odpis z aktu małżeństwa (przy ubieganiu się o dokument po zmianie nazwiska)
 • Ważny dokument paszportowy lub dowód osobisty (do potwierdzenia tożsamości)
 • Dokument uprawniający do skorzystania z ewentualnej ulgi (np. legitymacja studenta)
 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej
 • Opłaty za wydanie paszportu

  W przypadku osób pełnoletnich podstawowa opłata za wydanie paszportu wynosi 140 zł. Dostępne są ulgi. Połowę ceny płacą między innymi uczniowie, studenci, emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne.

  Ile trzeba czekać na paszport?

  Czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi do miesiąca od dnia złożenia wniosku (do dwóch miesięcy w przypadku bardziej skomplikowanych spraw). Nie ma trybu przyśpieszonego wydawania paszportu. Można uzyskać paszport tymczasowy, ale zdobyć go mogą tylko osoby:

  • przebywające czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, jeśli potrzebują go do powrotu do miejsca stałego pobytu
  • przebywające w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny
  • przebywające w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

  Sprawdź, czy paszport jest gotowy

  Dostępna jest specjalna strona obywatel.gov.pl, na której po wpisaniu numeru sprawy możemy dowiedzieć się, czy nasz paszport jest już gotowy do odebrania.

  Czytaj także: Wrocław jest najlepszy na świecie! Oto 12 dowodów! [GALERIA]