Plaga szczurów we Wrocławiu. Ruszyła wielka akcja deratyzacyjna. Co trzeba zrobić?

i

Autor: pixabay

Plaga szczurów we Wrocławiu. Ruszyła wielka akcja deratyzacyjna. Co trzeba zrobić?

2022-03-03 10:01

Szczury we Wrocławiu to poważmy problem od lat. Nie bez powodu szacuje się, że na każdego mieszkańca przypada kilka gryzoni. Z początkiem miesiąca ruszyła wiosenna akcja deratyzacyjna.

Obowiązkowa deratyzacja we Wrocławiu ruszyła 1 marca. Ma potrać miesiąc. - Od tego dnia powinny zostać wyłożone specjalne preparaty do zwalczania gryzoni. Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele i zarządcy nieruchomości. Warto pamiętać, że deratyzację należy przeprowadzić także poza tymi terminami, jeśli tylko stwierdzi się przypadki występowania gryzoni – mówi Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Przeprowadzenie deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości. Chodzi również o współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, a także jednostki organizacyjne oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia podlegają m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są:

 • budynki wielolokalowe podpiwniczone;
 • lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;
 • obiekty handlowe branży spożywczej;
 • obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
 • wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
 • wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej.

Uchodźcy z Ukrainy na Dworcu Głównym we Wrocławiu. ZOBACZ GALERIĘ PONIŻEJ.

Wrocławianie przynoszą dary dla Ukraińców

Jeśli ktoś nie przeprowadzi działań zwalczających gryzoni może liczyć się z grzywną. - Strażnicy miejscy będą przeprowadzać kontrole, a w przypadku ujawnienia niewywiązywania się z tego obowiązku, będą mogli ukarać osobę winną zaniedbań mandatem do 500 zł – ostrzega Waldemar Forysiak, rzecznik wrocławskiej Straży Miejskiej.

Jak ograniczyć populację szczurów?

Często przyczyną zwiększonej aktywności gryzoni jest łatwa dostępność do pożywienia. Resztki jedzenia wyrzucane są też bezpośrednio na ziemię oraz tereny zielone w celu np. dokarmiania ptaków. Dlatego warto stosować kilka prostych zasad:

 • ograniczyć wyrzucanie jedzenia,
 • nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów, zamykać klapy w pojemnikach na odpady,
 • dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym i sanitarnym,
 • utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym,
 • nie dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu.
Sonda
Czy boisz się szczurów?