Pomoc w podjęciu pracy dla uchodźców z Ukrainy. Szkolenia, staże i wiele innych!

i

Autor: RonaldCandonga /pixabay.com Pomoc w podjęciu pracy dla uchodźców z Ukrainy. Szkolenia, staże i wiele innych!

Pomoc dla ponad 1500 uchodźców

Pomoc w podjęciu pracy dla uchodźców z Ukrainy. Szkolenia, staże i wiele innych!

2022-11-29 7:00

Ponad 1500 uchodźców z Ukrainy zdobędzie kwalifikacje i pomoc w podjęciu pracy na Dolnym Śląsku! Zarząd Województwa jeszcze w kwietniu tego roku podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej dla pozostających bez zatrudnienia imigrantów od 30 roku życia, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zorganizował konkurs na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy nie mają pracy. Jest on skierowany do osób od 30 roku życia. Na te działania otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie tego projektu początkowo wynosiła prawie 17 mln zł ale zarząd województwa zdecydował o przeznaczeniu kolejnych, dodatkowych środków. Suma ta urosła do 44 790 633,56 zł! Ponad 38 mln zł z tej kwoty to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wybrał już projekty, w których ponad 1500 uchodźców z Ukrainy zdobędzie kwalifikacje i pomoc w podjęciu pracy na Dolnym Śląsku. Na tym etapie podpisywane są umowy. Pierwsze projekty już wystartowały! Wybrane w konkursie projekty znajdziesz na stronie poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dwup.pl.

Pomoc ze znalezieniem pracy dla uchodźców z Ukrainy

Korzyści dla uchodźców z Ukrainy, którzy wezmą udział w tych projektach będzie wiele! M.in.:

  • zostaną zdiagnozowani pod kątem potrzeby uzyskania odpowiednich do podjęcia pracy kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Uczestnicy projektu zostaną też objęci pośrednictwem i poradnictwem zawodowym
  • będą mieli możliwość zdobyć, podwyższyć lub dostosować kompetencje i kwalifikacje zawodowe przez udział w bezpłatnych szkoleniach i kursach. Zostaną też zorganizowane zajęcia aktywizujące, warsztaty i indywidualne konsultacjach z zakresu umiejętności poszukiwania i zdobycia pracy
  • zdobędą doświadczenie zawodowe wymagane poprzez udział w płatnych stażach (80% wartości minimalnego wynagrodzenia) u pracodawców i wsparcie w zatrudnieniu. Pracodawcy otrzymają zachęty do zatrudnienia w formie subsydiowania wynagrodzeń (do ca. 1700 zł/miesięcznie) i refundację kosztów wyposażenia stworzonych dla nich stanowisk pracy (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia). W projektach będzie można również przyznać pracodawcy granty ( do 600% minimalnego wynagrodzenia) na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy – dla uczestników projektu.

Dzięki formom wsparcia przewidzianych w projekcie, obywatele Ukrainy będą mogli otrzymać pomoc m.in. w określeniu ścieżki zawodowej, podwyższeniu bądź zdobyciu nowych umiejętności, czy też wymaganego doświadczenia zawodowego. Zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwość doskonalenia zawodowego zdecydowanie ułatwi obywatelom Ukrainy zdobyć pracę na Dolnym Śląsku.

Pomoc w podjęciu pracy dla uchodźców z Ukrainy. Szkolenia, staże i wiele innych!

i

Autor: materiały prasowe Pomoc w podjęciu pracy dla uchodźców z Ukrainy. Szkolenia, staże i wiele innych!

Jak wziąć udział w projekcie?

Osoby zainteresowane udziałem w tych projektach są proszone o kontakt z:

  • Punktem Informacyjnym ds. Funduszy Europejskich w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy:

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław

Czynne pn.-pt. w godz. 7.30-15.30

tel. 71 397 41 10/11,

infolinia: 0-800-300-376

e-mail: promocja@dwup.pl

  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu:

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

tel. 71 / 39 74 152, 268, 269, 314, 315, 316

e-mail: wroclaw.ciz@dwup.pl

Czynne pn.-pt. w godz. 7.30 – 15.00

  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu:

ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

tel. 74 / 88 66 539, 537, 548, 522, 526

e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl

Czynne pn.-pt. w godz. 7.30 – 15.30

  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy:

Plac Wolności 4 budynek C

59-220 Legnica

tel. 76 850 34 06, 76 850 34 07, 76 850 34 08, 76 850 34 09, 76 850 34 10.

e-mail: legnica.ciz@dwup.pl

Czynne pn.-pt. w godz. 7.30 – 15.30

  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze:

ul. 1 Maja 27

58-500 Jelenia Góra

tel. 75/ 75 45 183, 181, 180, 170, 173

e-mail: jeleniagora.ciz@dwup.pl

Czynne pn.-pt. w godz. 7.30 – 15.30

*Artykuł finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.