Służba więzienna rekrutuje na Dolnym Śląsku! Sprawdź atrakcyjne oferty pracy

i

Autor: Mat. prasowe Służba więzienna rekrutuje na Dolnym Śląsku! Sprawdź atrakcyjne oferty pracy

Służba więzienna rekrutuje na Dolnym Śląsku! Sprawdź atrakcyjne oferty pracy

2021-08-30 8:00

Służba więzienna ponownie rekrutuje na Dolnym Śląsku, co oznacza nowe szanse dla tych, którzy chcieliby w tym miejscu rozpocząć swoją karierę. Praca w tej jednostce to odpowiedzialność, ale także spore korzyści, w tym między innymi dopłata do wczasów czy nagrody uznaniowe. Sprawdź atrakcyjne oferty pracy. Wszystkie szczegóły znajdziesz poniżej.

Służba więzienna szuka pracowników na Dolnym Śląsku. Pojawiły się nowe oferty pracy, które są szansą dla osób, chcących rozpocząć w tym miejscu swoją karierę. Praca w służbie więziennej wiąże się oczywiście z odpowiedzialnością i poszanowaniem w społeczeństwie. To także spore korzyści, do których można zaliczyć między innymi dopłatę do wczasów lub nagrody uznaniowe. Jak się zgłosić? Jakie warunki trzeba spełnić? Poniżej wszystkie szczegóły.

Młodsza pielęgniarka/młodszy ratownik medyczny. Rekrutacja na młodszą pielęgniarkę/młodszego ratownika medycznego dotyczy placówek we Wrocławiu, Wołowie i Jeleniej Górze. Pracodawca oferuje:

 • osoby do 26 roku życia netto: 3.599,00 zł powyżej 26 roku życia netto: 3.319,00 zł,
 • wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza oraz członków jego rodziny,
 • wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,
 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia,
 • raz w roku wypłatę równoważnika pieniężnego za umundurowanie,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dla funkcjonariuszy mianowanych do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie.

Więcej informacji na stronie www.sw.gov.pl.

Młodszy referent działu kwatermistrzowskiego. Rekrutacja na młodszego referenta działu kwatermistrzowskiego dotyczy placówek w Jeleniej Górze i Strzelinie. Pracodawca oferuje:

 • osoby do 26 roku życia netto: 3.369,73 zł powyżej 26 roku życia netto: 3.113,73 zł
 • wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza oraz członków jego rodziny,
 • wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,
 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia,
 • raz w roku wypłatę równoważnika pieniężnego za umundurowanie,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dla funkcjonariuszy mianowanych do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

Preferencje w zakresie wykształcenia lub posiadanych umiejętności:

Wykształcenie średnie gastronomiczne lub średnie i ukończone szkolenie dla kucharzy

Więcej informacji na stronie www.sw.gov.pl.

Strażnik działu ochrony. Rekrutacja na strażnika działu ochrony dotyczy placówek w Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Świdnicy, Wrocławiu, Głogowie, Kłodzku, Strzelinie, Wołowie, Lubaniu. Pracodawca oferuje:

 • osoby do 26 roku życia netto: 3.369,73 zł powyżej 26 roku życia netto: 3.113,73 zł
 • wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza oraz członków jego rodziny,
 • wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,
 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia,
 • raz w roku wypłatę równoważnika pieniężnego za umundurowanie,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dla funkcjonariuszy mianowanych do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

Więcej informacji na stronie www.sw.gov.pl.

Kto może wziąć udział w rekrutacji? Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1427) w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Artykuł Sponsorowany.