Uniwersytety Wrocławski i Medyczny zostaną połączone? Potencjał sprawdzą za 5 mln zł

i

Autor: Uniwersytet Wrocławski/Facebook Uniwersytety Wrocławski i Medyczny zostaną połączone? Potencjał sprawdzą za 5 mln zł/zdjęcie ilustracyjne

plany są ambitne

Uniwersytety Wrocławski i Medyczny połączą siły? Potencjał sprawdzą za 5 mln zł

2022-10-07 10:00

Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przygotowują plan federalizacji. Celem jest wzmocnienie potencjału przy zachowaniu autonomii obu uczelni. 5 mln zł trafi na badanie potencjału uczelni, które mają zamiar podjąć bliższą, formalną współpracę.

- Blisko 5 milionów złotych wynosi grant przyznany wrocławskim uczelniom przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzięki niemu wyłoniona zostanie grupa zewnętrznych ekspertów, która oceni potencjał płynący z federalizacji. Uczelniane zespoły już pracują nad przygotowaniem odpowiednich danych - poinformowały w komunikacie służby prasowe obu uczelni.

Na czele Komitetu Sterującego stoi rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Robert Olkiewicz, który podkreślił, że projekt nastawiony jest na federalizację, a nie połączenie. - Federacja oznacza, że obie uczelnie zachowują swoją tożsamość, są rektorzy obu uczelni, każda ma swój senat. Na czele zaś stoi prezydent. Formuła jego wyłonienia pozostaje otwarta - powiedział prof. Olkiewicz.

Dodał, że możliwości współpracy są ogromne - od rozwijania dobrych praktyk w obszarze zarządzania, przez projekty naukowe czy nowe - prowadzone wspólnie kierunki, jak np. biomedycyna.

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski, wyjaśnił, że powołane zespoły złożone z pracowników obu uczelni określają wspólne płaszczyzny i bariery, które mogą pojawić się w tym procesie. Dodał jednak, że istotą projektu jest zaproszenie kogoś z zewnątrz - profesjonalnie przygotowanej grupy doradczej, która popatrzy na te dane obiektywnie.

- To zewnętrzni eksperci bez emocji, wyposażeni w odpowiednie narzędzia, metody, ale też doświadczenie wskażą potencjalne korzyści i zagrożenia wynikające z połączenia potencjałów. Robienie tego przez nas samych zawsze byłoby obarczone ryzykiem poważnego błędu - powiedział prof. Ponikowski.

Jak podano, ostateczna decyzja dotycząca federalizacji podjęta będzie przez senaty obu uczelni po zapoznaniu się z efektami analizy.

Obaj rektorzy podkreślali, że zaproszenie do współpracy jest otwarte dla całego środowiska akademickiego Wrocławia.

Mieszkańcy nie mogą wychodzić na balkony. Granda we Wrocławiu