Bp Zbigniew Kiernikowski złożył rezygnację papieżowi. Diecezja legnicka będzie miała nowego biskupa

i

Autor: Przemysław Goławski/CC BY-SA 3.0/wikipedia, Korea.net/CC BY-SA 2.0/wikipedia W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego bp Zbigniew Kiernikowski przestanie być ordynariuszem diecezji legnickiej.

Bp Zbigniew Kiernikowski złożył rezygnację papieżowi. Diecezja legnicka będzie miała nowego biskupa

2021-05-31 20:46

Bp Zbigniew Kiernikowski w tym roku przestanie być ordynariuszem diecezji legnickiej. Duchowny złożył już rezygnację papieżowi, który wyznaczy jego następcę. Decyzja biskupa wynika z osiągnięcia przez niego wieku 75 lat, który dla hierarchów jest wiekiem emerytalnym. Zbigniew Kiernikowski stał na czele diecezji legnickiej od 2014 roku, wcześniej rządził diecezją siedlecką. Ponadto był między innymi postulatorem watykańskiego etapu procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki.

Bp Zbigniew Kiernikowski złożył rezygnację papieżowi

Bp Zbigniew Kiernikowski poinformował dzisiaj (31 maja) w liście umieszczonym na stronie internetowej diecezji legnickiej, że złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionej funkcji. Decyzja wynika z osiągnięcia przez duchownego wieku emerytalnego, ponieważ 2 lipca skończy on 75 lat. To oznacza, że wkrótce diecezja legnicka będzie miała nowego ordynariusza, którego wskaże papież. Może być to zarówno osoba z diecezji legnickiej, jak i pracująca obecnie w innej części Polski. Bp Zbigniew Kiernikowski stał na czele diecezji legnickiej od 2014 roku, wcześniej w latach 2002-14 był biskupem diecezjalnym siedleckim. Ponadto był między innymi  postulatorem watykańskiego etapu procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki. Odchodzący biskup zapowiedział, że ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego nie będzie w tym roku dokonywał zmian personalnych w diecezji, z wyjątkiem posłania księży neoprezbiterów do ich pierwszej posługi oraz innych przypadków niecierpiących zwłoki. Poniżej pełna treść listu bp. Zbigniewa Kiernikowskiego.

PRZECZYTAJ: Zabrali matce dziewięcioro dzieci. Jest nadzieja, że uda się zakończyć ten koszmar!

- Czcigodni i Drodzy Prezbiterzy Diecezji Legnickiej! Nadszedł czas dorocznych zmian personalnych związanych z aktualnymi potrzebami duszpasterskimi i łączących się z posłaniem części kapłanów do wspólnot parafialnych w charakterze proboszczów lub wikariuszy. Wobec realiów naszej Diecezji w ostatnich latach coraz wyraźniej brzmią słowa Zbawiciela „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,35). Nie jest to związane tylko z faktem, że obecnie w naszym Seminarium przygotowuje się do kapłaństwa jedynie 14 alumnów (dla porównania: w roku 2005 było ich 75). Do tego ogólnego radykalnego i stałego spadku liczby powołań do życia kapłańskiego dochodzą naturalne okoliczności, do których należy m.in. przechodzenie na emeryturę kolejnych pokoleń księży proboszczów, choroby czy śmierć oraz cały szereg innych przyczyn wykluczających konkretnych kapłanów z pełnowymiarowej posługi duszpasterskiej, czy wreszcie odejścia niektórych prezbiterów ze stanu kapłańskiego. W tej sytuacji z przykrością i z troską muszę stwierdzić, że nie jest możliwe posłanie do parafii takiej liczby księży, która w pełni by zaspokoiła potrzeby związane z posługą sakramentalną, duszpasterską i katechetyczną. Stojąc u progu przejścia na emeryturę, mam świadomość, że nie jest już moim zadaniem dokonywanie – z pewnością koniecznych – istotnych zmian w funkcjonowaniu struktur diecezjalnych dla zaradzenia temu stanowi rzeczy i możliwości zaspokojenia wszystkich oczekiwań dotyczących spraw personalnych. W związku z tym ograniczam moje decyzje w tym zakresie tylko do tego, co jest konieczne i co wiąże się z nieodzownymi przesunięciami wynikającymi z przejścia na emeryturę niektórych proboszczów, wakatów w katechezie szkolnej oraz posłaniem księży neoprezbiterów do ich pierwszej posługi. Ze względu na to, że zbliża się data osiągnięcia przeze mnie wieku emerytalnego, złożyłem już na ręce Ojca Świętego Franciszka swoją rezygnację z posługi biskupiej w diecezji legnickiej. Żywię nadzieję, że w niedługim czasie doczekamy się ogłoszenia nowego ordynariusza diecezji legnickiej, i liczę na to, że jego rychłe przejęcie Diecezji ułatwi nam wszystkim wypełnianie kapłańskiej posługi. Już teraz zawierzam mojego następcę Waszym modlitwom i proszę o przyjęcie go w duchu posłuszeństwa wiary, aby z Waszą pomocą mógł być dobrym Pasterzem Kościoła legnickiego i ciesząc się światłem Ducha Świętego, podjąć wyzwania stojące przed naszą diecezjalną wspólnotą. W tym czasie, gdy w Kościele szczególnie pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii, a w naszej diecezji rozpoczynamy Rok Eucharystii, zachęcam Was, drodzy Kapłani, do zgłębiania tajemnicy tego Sakramentu jedności i takiego sprawowania codziennej Eucharystii, by stawała się ona źródłem siły do urzeczywistniania jedności w naszej Diecezji zgodnie ze słowami Apostoła Pawła: „abyśmy byli zgodni, i by nie było wśród nas rozłamów; byśmy byli jednego ducha i jednej myśli” (por. 1 Kor 1,10). Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu niech będzie umocnieniem tego dążenia, które było w Jezusie Chrystusie (zob. Flp 2,4-11).

ZOBACZ: Szaleńczy pościg za quadem bez numerów. Jechali bez tablic, ale wzięli narkotyki

Pies pilnował pana nawet po jego śmierci