Jacek Sutryk. Prezydent Wrocławia

i

Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS Jacek Sutryk. Prezydent Wrocławia

Dla ludzi podwyżki, dla swoich kasa

Nawet TBS ma radę programową! W niej kolejni znajomi Jacka Sutryka

2022-11-17 14:24

Jak właśnie ustaliliśmy, nawet TBS Wrocław ma swoją radę programową, w której zasiadają znajomi prezydenta Jacka Sutryka. TBS to miejska spółka, która niedawno ogłosiła spore podwyżki dla mieszkańców, którzy niejako z założenia nie są ludźmi majętnymi. Ludzie prosili Sutryka, żeby wstrzymał się z podwyżkami. Prezydent wtedy mówił - trzeba się z tym pogodzić i płacić.

Rada programowa TBS Wrocław 

Nie tylko Aquapark i MPWiK Wrocław. Okazuje się, że i w TBS, spółce która wprowadza uciążliwe dla mieszkańców podwyżki, znajduje się kasa dla kolegów prezydenta Jacka Sutryka. Tu również zastosowano model rady programowej: ciała, w którym może zasiąść każdy, bo nie trzeba mieć żadnych uprawnień.

Każdy? Prawie każdy, bo głównie zasiadają w niej znajomi prezydenta Wrocławia.

W radzie TBS zasiadają: dr Leszek Ryk, Aleksandra Leszczyńska-Ociepa, Marcin Garcarz, Jarosław Charłampowicz, Marcin Szeloch, Roman Rawecki, Marta Urbanek, Stanisław Piechel i Monika Witkowska.

Są tu więc członkowie Platformy Obywatelskiej, czy podwładni Sutryka. Za swoją pracę otrzymują, jak i w innych radach, dwa tysiące miesięcznie.

Oto komunikat TBS, który pojawił się na ich stronie po tym, jak wysłaliśmy pytania o szczegóły funkcjonowania rady.

Szanowni Państwo, w ostatnich dniach coraz częściej w mediach pojawiają się informacje o ciałach doradczych, które funkcjonują w miejskich spółkach – nazwane Radami Programowymi. Takie ciało konsultingowe istnieje także w TBS Wrocław.

Głównym zadaniem rady programowej spółki jest opiniowanie wielu elementów działalności naszej spółki i jest ono w pełni finansowane z dodatkowych przychodów generowanych przez TBS Wrocław, na które składają się m.in. przychody z kolejnych urządzeń do odbiorów przesyłek, dzierżawy gruntów lub innej działalności komercyjnej. Ucinając wszelkie spekulacje: taka rada nie jest finansowana z czynszów mieszkańców, a roczna kadencja wygasa z końcem listopada tego roku.

Członkowie Rady Programowej na co dzień są dostępni do dyspozycji zarządu, z czego władze spółki systematycznie korzystają. 

Do zadań członków Rady Programowej TBS Wrocław Sp. z o.o. należą:

  • udzielanie Zarządowi TBS Wrocław Sp. z o.o. wsparcia doradczego i naukowego, które przyczynia się do najwyższego poziomu realizacji strategii i działań statutowych TBS Wrocław Sp. z o.o.;
  • wspieranie współpracy Spółki ze środowiskiem naukowym i gospodarczym, służącej zwiększaniu transferu wiedzy i technologii z obszaru nauki do praktyki działalności prowadzonej przez TBS Wrocław Sp. z o.o.;
  • wspieranie TBS Wrocław Sp. z o.o. w budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju Spółki;
  • wspomaganie harmonizacji planów rozwojowych TBS Wrocław Sp. z o.o. z planami rozwojowymi Gminy Wrocław;
  • rekomendowanie nowoczesnych rozwiązań eksploatacyjnych i technologicznych;
  • wspomaganie procesu tworzenia jak najlepszych form efektywnej współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i TBS Wrocław Sp. z o.o.

Członkowie Rady Programowej TBS Wrocław dobierani byli pod względem potrzeb merytorycznych spółki w różnych dziedzinach, służąc działaniami analitycznymi dotyczącymi aktualnego zasobu (to drugi największy zasób w Polsce), ale także budowy 1000 mieszkań, które mają powstać do 2027 r. na terenach zarządzanych przez TBS. 

Każdy z poniższych członków Rady Programowej dysponuje bogatym doświadczeniem w swojej dziedzinie, w tym np. realizacji inwestycji przez jednostki publiczne.

Do sprawy wkrótce wrócimy nieco szerzej.