Nowy przedmiot na maturze 2023. Na ten moment czekało wielu uczniów! Kto będzie mógł go zdawać?

i

Autor: Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS Nowy przedmiot na maturze. Na ten moment czekało wielu uczniów! Kto będzie mógł go zdawać?

Sprawdźcie szczegóły

Nowy przedmiot na maturze 2023. Na ten moment czekało wielu uczniów! Kto będzie mógł go zdawać?

2023-01-24 18:37

Język ukraiński na maturze. Możliwość zdawania na maturze egzaminu z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego już wkrótce może wejść w życie. Na ten moment czekało bardzo wielu uczniów. Sprawdźcie szczegóły.

Język ukraiński na maturze

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, na maturze można zdawać: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i język włoski. Wkrótce może dołączyć do nich język ukraiński.

- Szeroki napływ do Polski obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa może mieć wpływ na większe zainteresowanie Polaków tym krajem, jego językiem i kulturą. Mając na uwadze powyższe, proponuje się umożliwienie wyboru języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego zdawanego na egzaminie maturalnym – czytamy w uzasadnieniu do projektów nowelizacji dwóch rozporządzeń ministerialnych.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego i projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Gdyby proponowane zmiany weszły w życie, od roku szkolnego 2025/2026 do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego mógłby przystąpić każdy maturzysta – zarówno obywatel Ukrainy, jak i Polak.

Wyjątek stanowiliby absolwenci szkół z językiem nauczania mniejszości narodowej ukraińskiej, którzy już teraz mają obowiązek przystąpić do egzaminu z języka mniejszości jako przedmiotu obowiązkowego.

Od kiedy język ukraiński na maturze?

Rok szkolny 2025/26 to pierwszy możliwy termin wprowadzenia matury z języka ukraińskiego, bowiem wcześniej Centralna Komisja Egzaminacyjna ma obowiązek opracowania i ogłoszenia informatora do egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu. Musi to nastąpić nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, czyli na dwa lata przed terminem przeprowadzenia tego egzaminu po raz pierwszy. Dodatkowo konieczne będzie przygotowanie materiałów na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego, przeprowadzenie szkoleń i utworzenie ewidencji egzaminatorów z tego przedmiotu oraz przygotowanie materiałów egzaminacyjnych.

Projektowane nowelizacje rozporządzeń mają wejść w życie 1 września 2023 r., aby Centralna Komisja Egzaminacyjna mogła zdążyć na czas.

Przypomnijmy, że każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjnych na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) i do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru, zdawanego na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów, maksymalnie do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego.

Uczniowie ze szkół dla mniejszości narodowych (białoruskiej, litewskiej i ukraińskiej) muszą przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: egzaminu pisemnego (obligatoryjnego na poziomie podstawowym, chętni mogą zdawać także na rozszerzonym) i do ustnego.

Matura dla uchodźców z Ukrainy

Nie pamiętasz ważnych lektur?

Z tym podcastem nadrobisz zaległości w kilka minut!

Listen on Spreaker.