wbo 2020

i

Autor: Pixabuy

Palmy wzdłuż ul. Legnickiej? Ruszył nabór projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

2020-01-16 8:05

Rozpoczął się nabór projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Do rozdysponowania jest 25 milionów złotych. To okazja, aby spełnić marzenia o parku na swoim osiedlu, placu zabaw, a może nawet o palmowej promenadzie.

Do urzędu na razie wpłynęło 50 projektów. Jednym z pierwszych zgłoszonych projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 jest zasadzenie palm wzdłuż ul. Legnickiej. 

Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów. Nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec, który złożył projekt do WBO, jest jego Liderem. Lider składa projekt na formularzu, który dostępny jest na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski - papierowo lub elektronicznie. Do projektu musi być dołączony skan listy podpisów przynajmniej dwóch mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera.

Do WBO 2020 zgłaszamy dowolne projekty, które gmina Wrocław, zgodnie z prawem, może zrealizować i które będą ogólnodostępne dla mieszkańców.

- Wartość projektów WBO 2020 to 25 mln złotych, z czego 16 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł - osiedlowych - mówi Mariola Kmieć z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

- Mieszkańcy przeważnie zgłaszają projekty zielone i rowerowe. Jest trochę rewitalizacji, podwórek, parkingów i oczywiście parki. Uważam, że największym osiągnięciem WBO w zeszłym roku był park Henrykowski - dodaje Sebastian Wolszczak z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Więcej na temat WBO 2020 w materiale reporterki radia ESKA Patrycji Nawrockiej: