Służba więzienna szuka pracowników na Dolnym Śląsku

i

Autor: mat. partnera Służba więzienna szuka pracowników na Dolnym Śląsku

Praca w służbie więziennej to sporo korzyści! Sprawdź oferty pracy na Dolnym Śląsku!

2021-05-24 5:10

Strażnik działu ochrony, młodszy referent działu kwatermistrzowskiego oraz młodsza pielęgniarka/młodszy ratownik medyczny poszukiwani! Służba więzienna szuka pracowników na Dolnym Śląsku. Praca w tej jednostce to spore korzyści, m.in. dopłata do wczasów czy nagrody uznaniowe. Co jeszcze oferuje pracodawca? Sprawdź oferty!

Służba więzienna szuka pracowników: Jak się zgłosić?

Trwa rekrutacja do służby więziennej na terenie Dolnego Śląska. Jakie warunki trzeba spełnić?

Młodsza pielęgniarka/młodszy ratownik medyczny

Rekrutacja na młodszą pielęgniarkę/młodszego ratownika medycznego dotyczy placówek we Wrocławiu, Wołowie i Jeleniej Górze. Pracodawca oferuje:

 • osoby do 26 roku życia netto: 3.599,00 zł powyżej 26 roku życia netto: 3.319,00 zł,
 • wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza oraz członków jego rodziny,
 • wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,
 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia,
 • raz w roku wypłatę równoważnika pieniężnego za umundurowanie,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dla funkcjonariuszy mianowanych do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie.

Szczegóły oferty znajdują się >>TUTAJ<<

Młodszy referent działu kwatermistrzowskiego

Rekrutacja na młodszego referenta działu kwatermistrzowskiego dotyczy placówek w Jeleniej Górze i Strzelinie. Pracodawca oferuje:

 • osoby do 26 roku życia netto: 3.369,73 zł powyżej 26 roku życia netto: 3.113,73 zł
 • wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza oraz członków jego rodziny,
 • wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,
 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia,
 • raz w roku wypłatę równoważnika pieniężnego za umundurowanie,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dla funkcjonariuszy mianowanych do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

Preferencje w zakresie wykształcenia lub posiadanych umiejętności:

Wykształcenie średnie gastronomiczne lub średnie i ukończone szkolenie dla kucharzy

Szczegóły oferty znajdują się >>TUTAJ<<

Strażnik działu ochrony

Rekrutacja na strażnika działu ochrony dotyczy placówek w Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Świdnicy, Wrocławiu, Głogowie, Kłodzku, Strzelinie, Wołowie, Lubaniu. Pracodawca oferuje:

 • osoby do 26 roku życia netto: 3.369,73 zł powyżej 26 roku życia netto: 3.113,73 zł
 • wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza oraz członków jego rodziny,
 • wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,
 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia,
 • raz w roku wypłatę równoważnika pieniężnego za umundurowanie,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dla funkcjonariuszy mianowanych do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

Szczegóły oferty znajdują się >>TUTAJ<<

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1427) w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Artykuł sponsorowany