Spowiedź w kantorku wuefisty, kanapki z szynką wyrzucane przez katechetkę

i

Autor: Shutterstock Spowiedź w kantorku wuefisty, kanapki z szynką wyrzucane przez katechetkę

Spowiedź w kantorku wuefisty, kanapki z szynką wyrzucane przez katechetkę. Szokujący obraz polskich szkół

2022-05-30 10:51

Religia w szkole wciąż budzi kontrowersje. Fundacja Wolność od Religii przeprowadziła ankietę, z której wyłania się szokujący obraz katechez w szkole! Z wypowiedzi ankietowanych wynika, że w szkole organizowana jest „spowiedź w kantorku wuefisty” oraz, że „Pani katechetka ważniejsza od dyrektora. Sprawdza na religii, z czym dzieci mają kanapki. Jeśli jest piątek, a bułki są z wędliną lub mięsem, nakazuje wyrzucać je do śmieci”. Czy takie lekcje religii i katechezy powinny być w polskich szkołach? Zobacz, co jeszcze powiedzieli rodzice i uczniowie.

Z jednej strony liczba uczniów uczestniczących w lekcjach religii w szkołach z każdym rokiem drastycznie spada, z drugiej szkoły robią wiele, żeby dzieci i młodzież do tych lekcji zniechęcić. Do takich przynajmniej wniosków można dojść po przeczytaniu skarg rodziców i uczniów na ich organizację w dolnośląskich szkołach.

CZYTAJ TEŻ: Niepraktykujący płaci podwójnie! Szokujący cennik na cmentarzu pod Wrocławiem

Zdecydowana większość nieprawidłowości zgłaszanych dotyczy m.in. „okienek” spowodowanych umieszczeniem katechezy między innymi lekcjami; wymuszanie oświadczeń o nieuczęszczaniu na zajęcia religii od uczniów nigdy niezapisanych; indoktrynujących lub wykluczających inicjatyw szkolnych czy mszy „dla wszystkich uczniów”.

Religia w szkołach - spowiedź u wuefisty, katechetka wyrzuca kanapki z szynką

Jest wśród nich jednak cały szereg bardziej osobliwych zgłoszeń, z których wyłania się z jednej strony bardzo smutny, a z drugiej kuriozalny obraz szkół, które chcą być „świętsze od papieża”. Oto niektóre z nich:

Spowiedź w kantorku wuefisty

***

Pani katechetka ważniejsza od dyrektora. Sprawdza na religii z czym dzieci mają kanapki. Jeśli jest piątek, a bułki są z wędlina lub mięsem, nakazuje wyrzucać je do śmieci. Jedno wielkie pranie mózgów dzieciakom.

***

Kiedyś dostałam propozycję, jeśli dobrze pamiętam, uczęszczania na lekcje etyki w piątki o godzinie 18:00. Nie wiem, czy ktoś skorzystał - wątpię. Lekcje religii zawsze były jednak w dogodnych godzinach.

***

Kiedy jeszcze na zajęcia uczęszczałam, z przymusu nakładanego na mnie przez opiekunów prawnych, ksiądz wielokrotnie mówiło wyznawcach innych religii per idioci". Obecny był wysoki brak poszanowania dla innych kultur i wierzeń, również brak poszanowania dla osób niewierzących.

***

Brak możliwości wypisania z religii, oceny z zachowania zależne od uczęszczania na obowiązkowe msze, obowiązkowe rekolekcje, modlitwy przed i po zajęciach, głośna sprawa kiedy rok temu dyrektor zakazał dzieciom chodzić na czarny protest, a do rodziców wysłał maila grożąc takim uczniom konsekwencjami.

Lekcje religii - 142 skargi uczniów i rodziców na Dolnym Śląsku  

Zgłoszenia pochodzą od rodziców i uczniów z badania ankietowego przeprowadzonego w ramach programu „Równość w Szkole – działania na rzecz praw mniejszości bezwyznaniowej” przez Fundację Wolność od Religii. Na Dolnym Śląsku wpłynęły 144 skargi, w sumie, w całym kraju, było 1981 zgłoszeń (stan na koniec marca 2022 roku). Wyniki można sprawdzić również na „Mapa (nie)równości w Szkole”

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło kategorii „Nieprawidłowości w organizacji lekcji religii i etyki w szkołach i przedszkolach” – 39% wszystkich wskazań. Drugą co do liczebności kategorią była „Przemoc symboliczna i wartości szkoły” - 33% wszystkich zgłoszeń. Kategoria „Msze, rekolekcje, parareligijne imprezy szkolne np. apele z okazji dni papieskich” obejmuje 23,5%, zaś kategoria „Inne” - 4,5% zgłoszeń.

W pierwszej dziesiątce szkół z największą liczbą zgłoszeń nieprawidłowości w Polsce są dwie z Dolnego Śląska: Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach – 6 zgłoszeń oraz Szkoła Podstawowa im. Orła Białego Wrocław-Psie Pole przy ul. Kamieńskiego – 5 zgłoszeń.

Ksiądz zmienił cennik
Sonda
Czy religia w szkołach powinna być obowiązkowa?