„Szprycha” CPK na Dolnym Śląsku. Inwestycje kolejowe wielką szansą dla regionu

i

Autor: materiały partnera „Szprycha” CPK na Dolnym Śląsku. Inwestycje kolejowe wielką szansą dla regionu

„Szprycha” CPK na Dolnym Śląsku. Inwestycje kolejowe wielką szansą dla regionu

2022-06-10 13:48

Czy nowe linie kolejowe w województwie dolnośląskim są potrzebne? Oczywiście, że tak, choć nie wszyscy są do tego przekonani. Spółka Centralny Port Komunikacyjny, odpowiedzialna za planowanie nowych linii kolejowych w całym kraju, przekonuje że przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na cały region.

Do 350 km/h będą mogły rozpędzić się pociągi na nowej linii kolejowej Łódź-Sieradz-Wrocław. Ponad 200-kilometrowy, zwany szprychą numer 9, odcinek będzie częścią tzw. „igreka”, który realizuje Centralny Port Komunikacyjny. W sierpniu 2021 spółka CPK podpisała umowę na studium wykonalności, czyli najważniejszy etap prac przygotowawczych.

 Obecnie realizowane jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, w ramach którego planowany jest wariant nowej trasy Kolei Dużych Prędkości. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze 3 województw: łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim. Celem STEŚ jest analiza rozwiązań wariantowych, uszczegółowienie rozwiązań projektowych oraz przede wszystkim wybór optymalnego wariantu inwestorskiego w aspekcie ekonomicznym, społecznym, środowiskowym oraz technicznym.

– Zawsze wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców – mówi Konrad Majszyk, rzecznik spółki CPK. – Do tej pory w ramach projektu odbyły się 2 tury konsultacji społecznych z mieszkańcami i NGO oraz konsultacje branżowe i spotkania z JST. Planowana jest III tura uzgodnień – spotkania informacyjne dot. wyboru jednego „wariantu inwestorskiego”. Osoby zainteresowane otrzymały specjalne ankiety, dzięki którym mogły wyrazić swoje oczekiwania, obawy i wątpliwości – podkreśla Majszyk.

W II turze konsultacji z mieszkańcami odbyły się 33 stacjonarne spotkania w 32 gminach objętych oddziaływaniem inwestycji. W konsultacjach wzięło udział łącznie 2286 mieszkańców. Ankiety w pierwszej turze wysłano do 13 016 mieszkańców, zaś w drugiej turze, aż 21809 ankiet z 33 gmin.

Przebieg trasy KDP na Dolnym Śląsku

i

Autor: materiały partnera Przebieg trasy KDP na Dolnym Śląsku Link: https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow

Spośród analizowanych wariantów, w kolejnym etapie opracowywania STEŚ, jego Wykonawca zarekomenduje inwestorowi wybór wariantu preferowanego. Decydować o nim będzie szereg kryteriów szczegółowych ujętych w ramach kilku grup kryteriów głównych: rozwojowych, technicznych, ekonomicznych oraz środowiskowych.

Uwarunkowania związane z aspektami społecznymi, w tym liczba kolizji z budynkami oraz głosowanie na preferowane warianty linii KDP są również ujęte w szczegółowych kryteriach, natomiast nie będą jedynym elementem wpływającym na ostateczny wybór wariantu. Inwestycje CPK będą oznaczały liczne korzyści dla pasażerów i nie tylko. Po wybudowaniu szprychy nr 9 skróci się czas podróży z Wrocławia do Łodzi do 1 godz. 10 min (dziś jeździmy tą trasą ok. 3 godz.). Trasa ze stolicy Dolnego Śląska do Warszawy – po wybudowaniu całej „szprychy” – skróci się do 1 godz. 55 min (dzisiaj dwa razy dłużej).

Czasy dojazdów w województwie dolnośląskim po inwestycji CPK

i

Autor: materiały partnera Czasy dojazdów w województwie dolnośląskim po inwestycji CPK Link: https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow

Zyska cały region – nowe połączenia to impuls dla rozwoju turystyki i biznesu. Dobry dojazd ze stolicy do Wrocławia i nie tylko, pobudzi inwestycje oraz zwiększy rolę ośrodków akademickich, które znajdują się na Dolnym Śląsku. KDP to krok ku nowoczesności.

Nowe inwestycje wzbudzają emocje i protesty, szczególnie prowadzone w takiej skali jak Centralny Port Komunikacyjny. Dlatego realizacja tak szeroko zakrojonych działań wymaga atmosfery dialogu i wzajemnego zrozumienia, czego dowodem są, po pierwsze, prowadzone przez CPK nieobowiązkowe konsultacje społeczne, a po drugie, wymagane konsultacje na poziomie wniosku o decyzję środowiskową, które będą ruszały w ciągu kolejnych miesięcy.

– Każdy ma prawo wyrażać swoje opinie. Protestujący są zazwyczaj krzykliwi i widoczni, ale jest też milcząca większość, która cieszy się z planów budowy nowych linii kolejowych w Polsce po 30 latach całkowitego zastoju w tej dziedzinie – zauważa Majszyk.

Artykuł Sponsorowany