WBO 2022 Wrocław

i

Autor: pixabay/psfotografia

Wrocławski Budżet Obywatelski 2022. Rozpoczyna się nabór projektów

2022-01-17 9:39

17 stycznia ruszył nabór projektów do 10. edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Będzie trwał cztery tygodnie, do 14 lutego 2022. W tym roku będzie o 5 mln zł więcej na WBO. Sprawdźcie szczegóły.

WBO 2022 - można zgłaszać projekty

Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów i nie jest do tego potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Projekty należy składać na formularzu dostępnym na wroclaw.pl/wbo, papierowo lub elektronicznie. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera.

W tym roku na WBO przeznaczonych będzie 30 mln złotych, a więc 5 mln zł więcej niż w roku poprzednim. 21 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł - projektów osiedlowych.

– Od tej edycji projekt ponadosiedlowy będzie mógł kosztować aż 3 mln zł, a osiedlowy 1 mln zł. Jest jeszcze jedna zmiana. Od tego roku wszystkie projekty będą musiały uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami - mówi Sebastian Wolszczak, dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej.

Nielegalne wyścigi pod Wrocławiem. Drogówka wkroczyła do akcji. ZOBACZ GALERIĘ PONIŻEJ.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewiduje przyszłość dla Wrocławia w 2022 roku

Projekty pozytywnie ocenione zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. W czasie oceny przeprowadzane są konsultacje projektów. W tym czasie Lider może wprowadzić zmiany do zgłoszonego przez siebie projektu.

Lider może w każdym czasie (tj. od złożenia projektu do 4 dni od opublikowania listy projektów ocenionych pozytywnie po rozpatrzeniu odwołań) wycofać złożony przez siebie projekt. W przypadku negatywnego wyniku drugiej oceny, Lider może złożyć odwołanie do prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia jej publikacji.

Kiedy głosowanie na projekty WBO 2022?

Głosowanie odbędzie się w dniach 23 września – 10 października br. Jest ono bezpośrednie. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Głosowanie odbywa się elektronicznie (wroclaw.pl/wbo) i papierowo.

Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. Aby projekt został wybrany, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 ważnych głosów.

Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w ramach projektów osiedlowych (9 mln zł) i ponadosiedlowych (21 mln zł).