Policjanci z Żuromina w rękach CBA? Zatrzymany został burmistrz sąsiedniego Lubowidza

i

Autor: CBA

CBA w Środzie Śląskiej. Gmina musi zwrócić blisko 400 tysięcy złotych!

2021-04-08 8:29

Centralne Biuro Antykorupcyjne dopatrzyło się nieprawidłowości przy rewitalizacji Rynku Dolnego w Środzie Śląskiej. W efekcie gmina musi zwrócić blisko 400 tys. zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Od 19 grudnia 2018 r. do 18 września 2019 r. agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu prowadzili kontrolę rewitalizacji Rynku Dolnego w Środzie Śląskiej. Dochodzenie wykazało, że w trakcie prowadzonej w latach 2016-2018 rewitalizacji gmina dokonała niedozwolonych zmian w umowach zawartych na roboty budowlane i nadzór inwestorski - tym samym doszło do naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

Wszystkie nieprawidłowości wykryte przez CBA zostały zgłoszone do właściwych organów, w tym do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-20. Na podstawie raportu CBA Instytucja Zarządzająca RPO WD nałożyła na gminę Środa Śląska korektę finansową w wysokości 384.836,76 zł. Kwotę tę gmina musi teraz zwrócić do wojewódzkiego programu operacyjnego.

Nowy mural na wrocławskim Nadodrzu.