CBA wykryło nieprawidłowości w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

2021-04-21 8:37 mar
Wrocław: Sky Tower zostanie wystawiony na sprzedaż
Autor: Tomasz Golla

Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło kontrolę w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. W toku kontroli ujawniono liczne nieprawidłowości we wdrażaniu systemów informatycznych „Nasz Wrocław” oraz „Wrocławska baza miejsc i wydarzeń”, a także w realizacji kampanii promocyjnych „Akademicki Wrocław” i „Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. prowadzona była od 8 czerwca 2020 r. do 8 marca 2021 r. i dotyczyła wybranych umów z lat 2014-2020. Nieprawidłowości stwierdzono m.in. w dwóch ogólnopolskich kampaniach promocyjnych prowadzonych w internecie i w mediach społecznościowych. Kontrolerzy uznali, że kryteria w projektach „Akademicki Wrocław” oraz „Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” zostały opisane w sposób nieprecyzyjny i niejednoznaczny. Stwierdzono także brak raportu końcowego, który miał być podstawą rozliczenia wynagrodzenia oraz brak wymaganych podpisów na protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

System informatyczny obsługujący miejski program „Nasz Wrocław”, został z kolei zlecony w ramach dwóch odrębnych postępowań temu samemu wykonawcy. Łączna suma wynagrodzeń przekroczyła dopuszczalny próg ustawowy, a procedura doboru potencjalnych wykonawców skutkowała złożeniem oferty tylko przez jedną spółkę.

Serwis internetowy „Wrocławska baza miejsc i wydarzeń” także był realizowany przez tę samą firmę, która w latach 2014-2019 podpisała ze spółką miejską 6 umów abonamentowych. Kontrolerzy CBA nie znaleźli żadnych śladów potwierdzających przeprowadzanie przez ARAW S.A. czynności oszacowania wartości tych zamówień. Ponadto jeden z protokołów odbioru został podpisany 3 miesiące po terminie wskazanym w umowie. Spółka nie weryfikowała także zakresu i terminowości prac realizowanych przez wykonawcę na podstawie miesięcznych raportów, pomimo takiego wymogu zawartego w umowie.

Jak ustalili kontrolerzy, bez stosownej umowy zamówiono też billboardy.

Nieprawidłowości stwierdzono również w zakresie organizacji prowadzenia dokumentacji. W siedzibie spółko nie znaleziono oryginałów dokumentów, a na dokumentach dotyczących odbioru jednego z zamówionych systemów brakowało podpisów wykonawcy. W dwóch umowach nanoszono natomiast zmiany już po ich podpisaniu. Analiza dokumentacji wykazała także, że doszło do nieuprawnionej wymiany korespondencji mailowej, dotyczącej sporządzenia specyfikacji technicznej, pomiędzy ARAW S.A. a późniejszym wykonawcą.

„Jeszcze w trakcie przeprowadzanego postępowania kontrolnego prezes zarządu, która objęła funkcję 1 grudnia 2019 r. wprowadziła zmiany w regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro oraz w sposobie obiegu i przechowywania dokumentów – poinformował Wydział Komunikacji Społecznej CBA. - Przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczania zamówień.”

Mosty Osobowickie we Wrocławiu czeka gruntowny remont
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE