Na Dolnym Śląsku powstanie sieć tras rowerowych o długości 1800 km

i

Autor: pixabay.com

Cyklostrada Dolnośląska. Na Dolnym Śląsku powstanie sieć tras rowerowych o długości 1800 km!

2021-03-27 9:34

Ponad 1800 kilometrów długości będzie miała Cyklostrada Dolnośląska, czyli sieć długodystansowych dróg rowerowych na Dolnym Śląsku. Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej oparty jest o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej.

Dobra wiadomość dla rowerzystów. Na Dolnym Śląsku powstanie Cyklostrada Dolnośląska, czyli sieć długodystansowych dróg rowerowych o łącznej długości ponad 1800 kilometrów. Projekt ma zintegrować lokalne trasy rowerowe i powiązać je z dolnośląską siecią kolejową.

- Chcemy, żeby nowa Cyklostrada Dolnośląska nie wykluczała żadnego obszaru. Powinna skomunikować południe regionu, które jest niezwykle atrakcyjne turystycznie – zapowiada marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. - Projekt ten nie wyklucza dolnośląskiej autostrady rowerowej, wręcz przeciwnie - rozbudowuje ją na południe.

Z uwagi na to, że część tras rowerowych jest już gotowa, władze województwa szacują, że koszt realizacji Cyklostrady wyniesie ok. 850 mln zł. Samorząd liczy na to, że projekt będzie w znacznej części finansowany ze środków unijnych.

- Zależy nam, aby szlaki rowerowe tworzące Cyklostradę były spójne, usystematyzowane, oraz łączyły ze sobą najważniejsze ośrodki miejskie, najważniejsze atrakcje turystyczne regionu, a czasami też te mniej znane, ale równie istotne atrakcje - mówi wicemarszałek województwa Grzegorz Macko. - Chcemy, żeby cała infrastruktura rowerowa była przygotowana nie tylko pod przyjęcie rowerzystów z regionu, ale żeby był to również produkt, z którego będą korzystały tysiące turystów z Polski i zagranicy.

Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej jest efektem prac planistycznych, które trwały przez ostatnie cztery lata. W 2017 r. zarząd województwa dolnośląskiego przyjął Dolnośląską Politykę Rowerową, której celem jest wzrost udziału ruchu rowerowego w transporcie na terenie województwa. W tym czasie podlegający marszałkowi Instytut Rozwoju Terytorialnego wypracował standardy projektowe i wykonawcze dla powstającej w regionie infrastruktury rowerowej. Rok później podpisano list intencyjny w sprawie Blue Velo – szlaku odrzańskiej trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż rzeki od granicy czeskiej aż do Bałtyku.

- Naszym celem jest zachęcenie mieszkańców do przesiadania się z samochodów na transport publiczny, czy rowerowy poprzez tworzenie multimodalnego systemu transportowego, gdzie można łączyć podróż na rowerze do stacji kolejowej, a następnie podróżować koleją do większych ośrodków - mówi dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Maciej Zathey

Cyklostrada Dolnośląska o długości 1800 kilometrów obejmuje 11 głównych tras, w tym pięć tras krajowych:

  • trasę nr 9 - EV 9 (Adriatyk - Bałtyk)
  • trasę nr 3 - Blue Velo (Ołomuniec - Bałtyk)
  • trasę nr 12 (Słubice – Katowice)
  • trasę nr 6 - Via Regia (Drezno – Kijów)
  • trasę nr 8 (Wrocław – Warszawa)
Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin