Dyrektorka Opery Wrocławskiej na wylocie. Kontrole finansowe były druzgocące

i

Autor: Przemysław Fiszer/East News Dyrektorka Opery Wrocławskiej na wylocie. Kontrole finansowe były druzgocące

Władze województwa mówią "dość"

Kontrole finansowe były druzgocące. Dyrektorka Opery Wrocławskiej na wylocie

2023-02-28 11:43

Zarząd województwa dolnośląskiego jednogłośnie podjął uchwałę o zamiarze odwołania ze stanowiska dyrektor Opery Wrocławskiej Haliny Ołdakowskiej. Powodem - jak podkreślono - jest naruszenie prawa w zakresie dyscypliny finansów publicznych.

Dyrektor Opery Wrocławskiej odwołana ze stanowiska 

Władze województwa poinformowały, że zamiar odwołania Haliny Ołdakowskiej, dyrektor Opery Wrocławskiej, poprzedziły negatywne wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz urząd marszałkowski. Nie bez znaczenia było również orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej działającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej, wydanej po zawiadomieniu złożonym przez Rzecznika Finansów Publicznych.

- Zarząd województwa dolnośląskiego podjął uchwałę o zamiarze odwołania Pani Haliny Ołdakowskiej ze stanowiska dyrektora Opery Wrocławskiej z powodu naruszenia prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem. Pani Halina Ołdakowska została dwukrotnie uznana winną naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Regionalną Komisję Orzekającą przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Na Dyrektor Opery nałożono karę nagany oraz upomnienia – informuje Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego odpowiedzialny za kulturę.

Jak wskazano, kontrola NIK wykazała negatywną ocenę działalności Opery w zakresie: organizacji, kwestii zatrudnienia, udzielania zamówień publicznych oraz gospodarki finansowej, stwierdzając w poddanych kontroli obszarach nieprawidłowości dotyczące m.in. udzielenia dwóch zamówień publicznych dotyczących stosowania trybu zamówień z wolnej ręki.

- Mowa o umowie z firmą MK Vocal Art Mariusz Kwiecień Pana Mariusza Kwietnia, którego zatrudniono w charakterze dyrektora artystycznego na łączną kwotę prawie 3 mln złotych oraz kontrakcie z Panem Bassemem Akiki na kwotę blisko 1 mln zł – podano.

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wykazała z kolei niezgodne z prawem dokonywanie płatności bieżących opery z rachunku bankowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 210 tys. zł oraz niedopełnienie obowiązków i procedur związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 1 mln zł.

Zgodnie z procedurą, urząd marszałkowski zwróci się teraz o opinię do związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych oraz współprowadzącego Operę Wrocławską Ministra Kultury.

Halina Ołdakowska objęła stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej we wrześniu 2020 roku, po tym, gdy z tej funkcji odwołano Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego.

Mężczyzna w Odrze we Wrocławiu. Akcja służb ratunkowych.