Kupili stare autobusy do przewozu dzieci do szkół

i

Autor: pixabay.com

Kupili stare autobusy do przewozu dzieci do szkół. Kontrola CBA w Ziębicach

2021-03-18 9:38

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach na Dolnym Śląsku kupiło stare autobusy do przewozu dzieci do szkół. Jakby tego było mało, pojazdy kupiono za zawyżoną cenę. Z ustaleń Centralnego Biura Antykorupcyjnego wynika, że straty gminy wyniosły ponad 180 tys. zł.

Funkcjonariusze z wrocławskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili kontrolę w gminie Ziębice od 3 lipca 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. Kontrola obejmowała lata 2017-2019. Sprawdzano decyzje gminy dotyczące zamówień na środki transportu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. Gminne Centrum Edukacji i Sportu, które zrealizowało zamówienia, to jednostka budżetowa tej gminy.

Jak ustalili kontrolerzy CBA, w latach 2017-2019 ziębickie GCEiS przeprowadziło dwa postępowania na dostawę autobusów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. W pierwszym zamówieniu głównym kryterium wyboru była najniższa cena. W zapytaniu ofertowym podano jedynie parametry podstawowe pojazdu, bez zwrócenia uwagi na jego stan techniczny - specyfikacja tego nie określała. W wyniku takiego postępowania kupiono autobus z 2004 r. o wartości zawyżonej o ponad 36 tys. zł. Tylko w pierwszym roku eksploatowania na naprawy pojazdu wydano ponad 48 tys. zł - wynika z ustaleń CBA.

W drugim postępowaniu parametry autobusu w zamówieniu dostosowano do pojazdu należącego do konkretnego wykonawcy. W efekcie kupiono autobus z 2003 r. o zawyżonej o ponad 95 tys. zł wartości.

Agenci CBA ocenili, że oba postępowania przeprowadzono wbrew zasadom ustawy o finansach publicznych. Biuro przypomniało w wynikach kontroli, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań i w wysokości oraz terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wyniki kontroli przekazano burmistrzowi gminy Ziębice. Pełni on bezpośredni nadzór nad działalnością GCEiS i nie wniósł zastrzeżeń do protokołu kontroli CBA.

Pełny lockdown w cajej Polsce od soboty! Jakie zasady i ograniczenia?