WCR w Krakowie potwierdza. Rezerwiści zostaną powołani na ćwiczenia

i

Autor: UM Elbląg/pixabay WCR w Krakowie potwierdza. Rezerwiści zostaną powołani na ćwiczenia

Kwalifikacja wojskowa 2022 Wrocław. Jak wygląda kwalifikacja wojskowa? Dla kogo komisja wojskowa?

2022-04-06 12:10

Kwalifikacja wojskowa 2022. Rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa, którą objęty jest rocznik 2003. Na komisji wojskowej muszą stawić się również mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Co cię czeka na kwalifikacji wojskowej, co trzeba zabrać na komisję wojskową? Jakie są kategorie wojskowe? Sprawdźcie.

Kwalifikacja wojskowa 2022

Kwalifikacja wojskowa 2022 we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku roku rozpoczęła się 4 kwietnia i potrwa do 8 lipca. Jej celem jest jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi, a także ochotników, którzy ukończyli 18. rok życia.

Każdy po tym, jak dostanie kategorię wojskową, zostanie z urzędu przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Komisja wojskowa – kogo dotyczy w 2022 roku?

 • mężczyzn urodzonych w 2003 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1998–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2001–2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej albo zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jak wygląda kwalifikacja wojskowa?

Każda osoba, która podlega obowiązkowi stawienia się na kwalifikacji wojskowej, otrzymuje imienne wezwanie od wójta lub burmistrza/prezydenta miasta. W wezwaniu powinny zostać określone: dokładny termin (data) i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także może zostać wskazana godzina stawienia się.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej – czyli badania lekarskiego - do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie, natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Wojsko amerykańskie stacjonujące na terenie lotniska Rzeszów Jasionka. Obrona granicy wschodniej

Co trzeba zabrać na kwalifikację wojskową?

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niewstawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 m-cy przed dniem wstawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja wojskowa 2022 we Wrocławiu

Terminy pracy Powiatowych Komisji Lekarskich we Wrocławiu:

 • Powiatowa Komisja Lekarska Wrocław Fabryczna (obejmuje działaniem byłą dzielnicę Fabryczna)

4.04.2022 r. do 9.05.2022 r. od godziny 16.00.

Informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej można uzyskać pod nr tel. 71 777 95 24, 71 777 95 25 a w czasie trwania komisji pod nr tel. 539 147 382.

 • Powiatowa Komisja Lekarska Wrocław Psie-Pole (obejmuje działaniem byłe dzielnice Psie Pole i Śródmieście)

10.05.2022 r. do 10.06.2022 r. od godziny 8.00.

Informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej można uzyskać pod nr tel. 71 777 95 23, 71 777 95 25 a w czasie trwania komisji pod nr tel. 539 147 350.

 • Powiatowa Komisja Lekarska Wrocław Krzyki (obejmuje działaniem byłe dzielnice Krzyki i Stare Miasto)

10.05.2022 r. do 10.06.2022 r. od godziny 16.00.

Informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej można uzyskać pod nr tel. 71 777 95 22, 71 777 95 26 a w czasie trwania komisji pod nr tel. 539 147 343.

Wszystkie komisje maja siedzibę w Centrum Kultury Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433.

Kategorie wojskowe

Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej - nadanie jednej z niżej wymienionych kategorii zdrowia:

"A" - zdolny do czynnej służby wojskowej,

"B" - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,

"D" - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,

"E" - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.

Sonda
Czy jesteś "za" obowiązkową służbą wojskową?