Wiemy, ile trzeba zapłacić

TBS Wrocław Leśnica IX. Rusza nabór najemców mieszkań na nowym osiedlu

2022-10-20 15:22

Wkrótce rozpocznie się nabór najemców mieszkań na wynajem, które spółka TBS Wrocław buduje na osiedlu Leśnica IX. Rekrutacja ruszy 31 października i potrwa do 30 listopada, a przeprowadzi ją Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ile to będzie kosztowało?

TBS Wrocław Leśnica - mieszkania na wynajem

Osiedle Leśnica IX TBS Wrocław będzie gotowe do końca 2023 roku. Powstanie w obrębie ulic: Błońskiej, Dolnobrzeskiej, Marszowickiej i Uraskiej. Będzie to kameralne osiedle o 3-piętrowej zabudowie dopasowanej do istniejących już budynków należących do TBS-ów. Nowe osiedle będzie miejscem mocno zielonym - dzięki blisko 260 drzewom i 5 tys. krzewów.

Budowa jeszcze trochę potrwa, ale już 31 października rozpocznie się nabór mieszkańców, który będzie prowadzony przez Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Rekrutacja wyłoni najemców 201 z łącznie 301 budowanych właśnie mieszkań. Przyszli najemcy zamieszkają w lokalach 1-, 2- lub 3-pokojowych o powierzchni od 35,13 mkw. do 63,64 mkw., wykończonych „pod klucz” i gotowych do umeblowania.

Najemcy lokali, którzy po wpłaceniu partycypacji oraz kaucji, podpiszą umowy najmu z TBS-em Wrocław. Są to mieszkania na długoletni najem i nie są objęte możliwością wykupu.

Jak wynająć mieszkanie na osiedlu Leśnica IX?

Co zrobić, aby zostać najemcą mieszkania na osiedlu TBS Leśnica IX? Przede wszystkim, nie można posiadać prawa do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta. Zainteresowani, którzy mają takie prawo, muszą zadeklarować, że do dnia podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego z TBS-em Wrocław wyzbędą się posiadanego tytułu prawnego. Trzeba też spełniać określone kryteria dochodowe.

Aby ubiegać się o najem, konieczne będzie również złożenie w Wydziale Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia (pl. Nowy Targ 1-8) wymaganych do rozpatrzenia sprawy dokumentów:

 • wniosku o najem,
 • deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim,
 • zaświadczenia z właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim przez osobę ubiegającą się o najem oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania;
 • dokumentów potwierdzających posiadanie zdolności czynszowej (np. zaświadczenie o wysokości dochodów, decyzja o przyznaniu emerytury i inne, za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku);
 • innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów dających podstawę do naliczenia punktacji przy ocenie wniosków.

Urzędnicy rozpatrzą złożone wnioski pod kątem spełniania wymogów formalnych, a następnie każdy wniosek otrzyma punkty zgodnie z kryteriami ustalonymi przed w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia:

 • 30 punktów: za rozwiązanie umowy najmu i zwolnienie lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Wrocław,
 • 20 punktów: za rozliczanie przez wnioskodawcę podatku PIT we Wrocławiu,
 • 10 punktów: za wiek wnioskodawcy (60 lat i więcej),
 • 10 punktów: za zajmowanie byłego mieszkania zakładowego,
 • 8 punktów: za niepełnosprawność członka gospodarstwa domowego do 16. roku życia,
 • 8 punktów: za niepełnosprawność członka gospodarstwa domowego powyżej 16. roku życia w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • 5 punktów: za dzieci w rodzinie (5 punktów za każde dziecko),
 • 5 punktów: za podejmowane wcześniej przez wnioskodawcę (w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku) starania o mieszkanie z zasobu gminy Wrocław,
 • 3 punkty: za posiadanie książeczki mieszkaniowej wydanej do 23 października 1990 roku.

O kolejności ujęcia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu zdecyduje liczba uzyskanych punktów. Wybór lokalu będzie następował zgodnie z tą kolejnością. Następnie możliwe będzie podpisanie umowy partycypacji oraz umowy najmu bezpośrednio z TBS-em Wrocław.

TBS Wrocław Leśnica: Ile będzie kosztował wynajem?

Najemcy mieszkań wpłacają partycypację, która wyniesie 1960 zł za 1 mkw. Ponadto, zanim najemcy zamieszkają w nowych mieszkaniach, będą musieli też wpłacić kaucję w wysokości czynszu za jeden miesiąc.

Czynsz za wynajem ma wynieść 26,47 zł za mkw. Dla najmniejszych mieszkań w Leśnicy IX, o powierzchni ok. 30 mkw., czynsz wyniesie zatem ok. 930 zł miesięcznie - bez opłat za ogrzewanie, zimną wodę lub wywóz odpadów, których wysokość zależy od liczby osób mieszkających w danym mieszkaniu. Z kolei czynsz za mieszkanie o powierzchni ok. 63 mkw. wyniesie ok. 1667 zł.

Schrony i bunkry we Wrocławiu. W nich się schowamy w razie wojny ?