140 tys. posiłków trafi do najbardziej potrzebujących wrocławian

i

Autor: materiały prasowe

Wrocław: Ciepłe obiady dla osób samotnych i uczniów. 140 tys. posiłków trafi do potrzebujących

2021-03-03 7:14

Niemal 140 tys. posiłków trafi do najbardziej potrzebujących wrocławian. Na ciepłe obiady mogą liczyć klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby starsze, samotne i uczniowie, którzy ze względu na brak nauczania stacjonarnego nie mają finansowanych obiadów w szkołach. MOPS przeznaczył na ten cel blisko 1,3 mln zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu rozpoczął dostarczanie bezpłatnych posiłków do najbardziej potrzebujących wsparcia mieszkańców miasta. Pomocą są objęci klienci MOPS-u, osoby starsze, samotne i uczniowie, którzy ze względu na brak nauczania stacjonarnego nie mają finansowanych obiadów w szkołach.

- Sytuacja z początku pandemii pokazała, jak wielu mieszkańców potrzebowało pomocy w formie ciepłego posiłku - mówi Michał Szydłowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Wcześnie więc widzieliśmy potrzebę wdrożenia takiej formy pomocy W roku 2021 stało się to możliwe i od 1 marca rozpoczynamy w mieście nową formę pomocy, to znaczy dostarczania gorącego posiłku do miejsca zamieszkania.

Ciepłe obiady będą dostarczane do klientów raz dziennie, we wszystkie dni robocze i w soboty. Posiłki na niedziele i święta będę dostarczane z wyprzedzeniem w sobotę lub w ostatni dzień roboczy przed świętami. Jadłospisy będą układane na 10 kolejnych dni. Minimalna wartość kaloryczna obiadu wyniesie 1000 kalorii.

Posiłki będą dostarczane potrzebującym do 31 grudnia. Zostały sfinansowane z programu "Posiłek w szkole i w domu", z częściowym udziałem środków rządowych i samorządowych. Obiady przygotowuje i rozwozi wyłoniona w przetargu firma EKO KATERING Sp. z o.o.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej już w ubiegłym roku w okresie od kwietnia do maja rozwoził posiłki dla osób starszych i niepełnosprawnych. Skorzystało z nich wówczas 217 osób, do których dostarczono łącznie prawie 7 tys. posiłków. Na ten cel przeznaczono ponad 100 tys. zł z pieniędzy na przeciwdziałanie COVID-19. Również wiosną MOPS dostarczał do klientów dania od sponsorów, a w styczniu do klientów ośrodka trafiła żywność dystrybuowana w porozumieniu z Caritasem i MPK Wrocław. W okresie świątecznym do mieszkańców w potrzebie trafiło 5 tys. świątecznych paczek sfinansowanych przez miasto kwotą 400 tys. zł., a przygotowywanych i dystrybuowanych przez organizacje pozarządowe.

Podwyżka opłat za parkowanie w centrum Wrocławia