Drastyczna podwyżka opłat za parkowanie we Wrocławiu już od poniedziałku! [CENNIK, MAPY]

2021-03-01 8:06

Nowe ceny opłat za parkowanie we Wrocławiu zaczną obowiązywać już od poniedziałku (1 marca). Podwyżka będzie drastyczna – za parkowanie w centrum Wrocławia zapłacimy ponad dwukrotnie więcej. Co więcej, w śródmiejskiej strefie parkowania płatne parkowanie będzie obowiązywało przez 7 dni w tygodniu – również w weekendy.

Od poniedziałku (1 marca) we Wrocławiu zaczną obowiązywać nowe zasady płatnego parkowania. Drastycznie wzrosną opłaty za parkowanie w centrum miasta, a za parkowanie w śródmieściu będzie trzeba płacić również w weekendy.

Śródmiejska strefa parkowania

Wprowadzona zostanie śródmiejska strefa parkowania, która obejmie obecne strefy A i B. W strefie tej płatne parkowanie będzie obowiązywało 7 dni w tygodniu od godz. 9 do 20. Oznacza to, że za parkowanie w strefach A i B trzeba będzie płacić też w weekendy i święta.

W strefie C płatne parkowanie będzie obowiązywało – tak jak obecnie - od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 18.

Nowe stawki opłat za parkowanie we Wrocławiu (od 1 marca)

Strefa A (podstrefa I):

 • 7,00 zł – pierwsza godzina postoju
 • 7,30 zł – druga godzina postoju
 • 7,70 zł – trzecia godzina postoju
 • 7,00 zł – czwarta i każda kolejna godzina postoju

Strefa B (podstrefy II-IV):

 • 5,00 zł – pierwsza godzina postoju
 • 5,20 zł – druga godzina postoju
 • 5,50 zł – trzecia godzina postoju
 • 5,00 zł – czwarta i każda kolejna godzina postoju

Strefa C (podstrefy V-XIV):

 • 3,00 zł – pierwsza godzina postoju
 • 3,10 zł – druga godzina postoju
 • 3,30 zł – trzecia godzina postoju
 • 3,00 zł – czwarta i każda kolejna godzina postoju

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej:

 • 80 zł za przekroczenie opłaconego czasu postoju samochodu (40 zł w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni)
 • 200 zł za nieuiszczenie opłaty za postój samochodu (100 zł w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni)

Wzrost cen za parkowanie w stolicy Dolnego Śląska to efekt przyjętej w zeszłym roku przez Radę Miejską Wrocławia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, a także wysokości opłat za postój samochodów w tych strefach.

Tomasz Stefanicki, zastępca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności wrocławskiego magistratu, podkreślił, że celem utworzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania jest „przede wszystkim ochrona interesów mieszkańców ścisłego centrum przez poprawę dostępności miejsc postojowych oraz dalszy rozwój tego obszaru jako wizytówki Wrocławia”.

- Przestrzeń ulic jest tu zbyt cenna, aby przeznaczać ją na parkingi - potrzebujemy jej dla pieszych, na ogródki gastronomiczne, więcej zieleni i kultury - mówi Stefanicki. - Najważniejsza przestrzeń publiczna miasta powinna być dostępna dla wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających, dlatego konieczne jest zwiększenie udziału podróży innych niż samochodem.

Urzędnik wskazał przy tym na rozwój komunikacji miejskiej i dodał, że „samochód powinien być ostatnim wyborem, gdy chcemy dotrzeć do ścisłego centrum”.

- A jeśli w danej sytuacji jest koniecznością, parkujmy raczej w parkingach kubaturowych, niż przy ulicy - radzi Stefanicki. - W strefie A i B mamy łącznie ok. 3400 miejsc postojowych w parkingach kubaturowych i niespełna 1300 na ulicach. Jeśli mamy się pomieścić, musimy skierować parkowanie pod dach.

Wrocławska strefa płatnego parkowania liczy obecnie 5026 miejsc. Śródmiejska strefa płatnego parkowania obejmie 1273 miejsca, a więc 25 proc. obszaru całej strefy.

Podwyżka opłat za parkowanie w centrum Wrocławia