Wszystkich świętych 1 listopada Wrocław

i

Autor: pixabay/policja

Wszystkich Świętych we Wrocławiu. Zmiany w komunikacji, objazdy [MAPY]

2021-10-30 8:33

Wszystkich Świętych we Wrocławiu. 8 specjalnych linii tramwajowych, 7 specjalnych linii autobusowych oraz zmiany w organizacji ruchu w obrębie cmentarzy. Wszystko pod nadzorem straży miejskiej i policji. Tak Wrocławia szykuje się na 1 i 2 listopada.

Wszystkich świętych we Wrocławiu

Pierwsze specjalne autobusy i tramwaje wyruszyły na ulice już 23 października. Wrocławianie ze specjalnej komunikacji w okresie Wszystkich Świętych będą mogli korzystać do 2 listopada, a od 30 października do 1 listopada na ulicach miasta pojawi się aż 8 specjalnych linii tramwajowych i 7 specjalnych linii autobusowych. - To oznacza, że na przystankach przy cmentarzach Osobowickim i Grabiszyńskim pojazdy komunikacji miejskiej będą pojawiać się z częstotliwością jednej minuty – mówi Adam Więcek z Biura Zrównoważonej Mobilności UMW.

W dniach 31 października – 2 listopada cmentarze komunalne we Wrocławiu będą otwarte od godziny 6.00 do godziny 22.00, a dodatkowo w miarę możliwości otwarte zostaną dodatkowe bramy wejściowe tak, aby w jak największym stopniu rozłożyć ruch pieszych na cmentarzach.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku ze wzmożonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych wprowadzone zostaną zmiany w organizacji, celem stworzenia optymalnych warunków dojazdu do wrocławskich nekropolii. – Zmiany polegają głównie na ograniczeniu parkowania pojazdów w obrębie cmentarzy, jednak 31 października i 1 listopada czekają nas także wyłączenia z ruchu kołowego poszczególnych ulic – z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI - dodaje Andrzej Brzoza, zastępca dyrektora WIM UMW. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Wiązanka z chryzantemami na grób na Dzień Wszystkich Świętych

CMENTARZ OSOBOWICKI

Od 23 października 2021 r. (sobota) w rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązują ograniczenia w parkowaniu pojazdów. Dla komunikacji indywidualnej udostępniony zostanie parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych, usytuowany pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym.

31 października 2021 r. zamknięta dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI zostanie ulica Osobowicka - na odcinku od ulicy Łużyckiej do mostu Milenijnego.

1 listopada 2021 r. zamknięta dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI zostanie ulica Osobowicka - na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego.

1 listopada 2021 r. zamknięte dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI zostaną następujące ulice:

 • Osobowicka - na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego,
 • Bezpieczna,
 • Łużycka,
 • Jugosłowiańska oraz przyległe ulice osiedla Różanka
 • Władysława Reymonta – na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance, dla kierunku wyjazd z Miasta.

Postój TAXI wyznaczono na ulicy Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ulicą Łużycką.

31 października i 1 listopada 2021 r. na moście Milenijnym na odcinku od Popowickiej do Osobowickiej (kierunek od Popowickiej) prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako pas dla komunikacji autobusowej.

Na ulicy Władysława Reymonta na odcinku od ulicy Łowieckiej do ulicy Kleczkowskiej torowisko tramwajowe w dniu 1 listopada 2021 r. przeznaczone będzie wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej.

1 listopada 2021 na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu.

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej. Parking funkcjonować będzie w dniach od 30 października do 1 listopada 2021 r. w godz. 7.00 - 20.00 – parking bezpłatny.

CMENTARZ GRABISZYŃSKI

23 października 2021 roku od godzin porannych teren przy bramie bocznej cmentarza przeznaczony został dla potrzeb pętli autobusowej.

29 października 2020 r. od godz. 07:00 dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamknięta dla ruchu kołowego zostanie część jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera.

31 października i 1 listopada 2021 r. zamknięta dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI będzie ulica Grabiszyńska na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej.

Wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej.

Ulica Ostrowskiego pozostanie dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej.

Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej.

Przystanek końcowy (pętla) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej – brama boczna cmentarza.

Parkingi dla komunikacji indywidualnej w dniach 31 października i 1 listopada 2021 r. zorganizowano przy:

 • ulicy Klecińskiej – parking bezpłatny na terenie firmy FAT parking ogólnodostępny,
 • ulicy Ostrowskiego – parking na terenie TWINS – płatny,
 • ulicy Ostrowskiego – parking na terenie WBCO – bezpłatny.

CMENTARZ KIEŁCZOWSKI

31 października i 1 listopada 2021 r. wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na łączniku przy cmentarzu od ulicy Kiełczowskiej do Bierutowskiej z możliwością jednostronnego parkowania.

CMENTARZ ŚW. RODZINY – UL. SMĘTNA

23 października 2021 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamknięty dla ruchu kołowego został sięgacz ulicy Smętnej do bramy wjazdowej cmentarza.

31 października i 1 listopada 2021 r. zamknięte dla ruchu kołowego zostaną ulice:

 • Smętna,
 • Narcyzy Żmichowskiej,
 • Emilii Plater,
 • Partyzantów – na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej,
 • Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

CMENTARZ ŚW.WAWRZYŃCA – UL.BUJWIDA

23 października 2021 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamknięta dla ruchu kołowego została ulicę Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych.

31 października i 1 listopada 2021 r. zamknięte się dla ruchu kołowego zostaną następujące ulice:

 • Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych,
 • Sopocka,
 • Liskego,
 • Czerwonego Krzyża.

CMENTARZ ŚW. DUCHA – UL. BARDZKA

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking płatny na terenie przy ulicy Buforowej 2.

Na ulicy Morwowej zostanie wprowadzony w dniach 31 października i 1 listopada 2021 r. jeden kierunek ruchu od ulicy Bardzkiej do ulicy Ziębickiej. Część jezdni ulicy Morwowej przeznaczona zostanie do parkowania pojazdów.

CMENTARZ PRZY UL. ZŁOCIENIOWEJ

31 października i 1 listopada 2021 r. zamknięty dla ruchu kołowego zostanie ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulica Przylaszczkowa od strony ulicy Malwowej.

Cmentarze przy ulicach:

 • Jerzmanowskiej,
 • Trzmielowickiej,
 • Zabrodzkiej,
 • Gorlickiej,
 • Działkowej,
 • Kiełczowskiej,
 • Brodzkiej.

Od 23 października 2021 r. wprowadzone zostały zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

Sonda
Czy odwiedzisz w tym roku groby podczas Wszystkich Świętych?