Wrocławski Budżet Obywatelski

i

Autor: pixabay.com

Dopłata do czynszu za wynajem mieszkania we Wrocławia. Kto może otrzymać dofinansowanie?

2021-01-29 8:15

We Wrocławiu można już składać wnioski o przyznanie dodatku do czynszu za wynajmowane lub podnajmowane mieszkanie. To nowa forma wsparcia, którą wprowadzono w styczniu 2021 r. w związku ze skutkami pandemii koronawirusa. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego zwiększonego o dopłatę do czynszu. To nowa forma wsparcia finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek przyznawany jest na 6 miesięcy.

"Dodatek do czynszu jest uzupełnieniem funkcjonujących wcześniej dodatków mieszkaniowych. Jest tak skonstruowany, aby dodatek do czynszu wraz z dodatkiem mieszkaniowym stanowił łącznie 75 proc. wysokości miesięcznego czynszu za wynajem lub podnajem mieszkania – ale nie więcej niż 1,5 tys. zł" – wskazują wrocławscy urzędnicy.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które najęły lub podnajęły mieszkanie przed 14 marca 2020 r. Muszą również otrzymywać dodatek mieszkaniowy przyznawany przez MOPS we Wrocławiu i wykazać, że ich dochody spadły w stosunku do 2019 r. O wsparcie mogą ubiegać się osoby, które wcześniej nie otrzymywały dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Aby otrzymać wsparcie, trzeba też spełniać określone kryteria mieszkaniowe.

Ubiegający się o tę formę pomocy muszą złożyć wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30-32 we Wrocławiu.

- Pierwsze wypłaty, zgodnie z zapisami ustawy, będziemy mogli zrealizować na początku marca. Już czekamy na wnioski od mieszkańców – mówi Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu, można złożyć wyłącznie w formie papierowej. Termin ich składania mija 31 marca.

Wrocław to miasto mostów! Jak dobrze znasz ich historię? [QUIZ]

Pytanie 1 z 8
Podobno w latach 50. pod tym mostem przeleciał samolot. Chodzi o?
Iluminacje świetlne w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu