Czy będzie kolęda w tym roku?

i

Autor: Pixabay.com Czy będzie kolęda w tym roku?

Jak będzie wyglądała kolęda we Wrocławiu? Księża odwiedzą wiernych w czerwcu?

2020-12-08 14:51

Jak będzie wyglądała kolęda 2020/2021 we Wrocławiu i okolicznych parafiach? Decyzję w tej sprawie mają podjąć poszczególni proboszczowie. Niewykluczone, że wizyty duszpasterskie zostaną przełożone na maj lub czerwiec. Mogą też być zastąpione mszą dla mniejszych grup parafian, np. z jednej ulicy.

Czy kolęda we Wrocławiu się odbędzie? Jak będzie wyglądała? Epidemia koronawirusa sprawiła, że część biskupów zdecydowała się odwołać kolędę w ich diecezji. Tak stało się m.in. w diecezji legnickiej, gdzie biskup legnicki podjął decyzję o odwołaniu wizyty duszpasterskiej w dotychczasowej formie i zastąpieniu jej mszą świętą celebrowaną dla mniejszych grup, np. mieszkańców poszczególnych ulic, małych miejscowości czy konkretnych domów.

Wszystko wskazuje na to, że w diecezji wrocławskiej decyzję o przeprowadzeniu kolędy, jej terminie i formie podejmować będą księża proboszczowie. Decydując się na konkretną formę kolędy, zobowiązani będą stosować się do wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w stanie epidemii.

- Aktualna sytuacja epidemiczna nakłada na społeczeństwo wiele ograniczeń i tym samym uniemożliwia przeprowadzenie odwiedzin duszpasterskich w ściśle tradycyjnej formie, jak było to dotychczas – informuje w komunikacie Wydział Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej. - Sytuacja epidemiczna zmienia się bardzo dynamicznie. Trudno jest więc określić jakieś sztywne zasady przeprowadzenia wizyt duszpasterskich. Niejednorodność parafii w naszej Archidiecezji (mniejsze i większe, miejskie i wiejskie itp) stwarza różne formy kontaktu duszpasterza z parafianami w ramach odwiedzin duszpasterskich.

Jako możliwe formy kolędy Wydział Duszpasterski wskazuje:

  • rozłożenie wizyty duszpasterskiej w czasie lub przeniesienie jej na inny termin, kiedy pozwolą na to warunki sanitarne
  • ograniczenie się wyłącznie do błogosławienia tych domów i rodzin, które zaproszą duszpasterza
  • ograniczenie się wyłącznie do błogosławieństwa nowych domów i mieszkań na zaproszenie gospodarzy
  • zaproszenie mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach, na mszę św. dedykowaną dla konkretnej części parafii (np. z danej ulicy lub ulic)

Ks. Rafał Kowalski, rzecznik metropolity wrocławskiego w rozmowie z Radiem Rodzina nie wykluczył, że wizyta duszpasterska mogłaby się odbyć w maju lub czerwcu, kiedy będzie bezpieczniej.

Iluminacja na rynku we Wrocławiu