Na Dolnym Śląsku trwa nabór do Służby Celno-Skarbowej

i

Autor: KAS Na Dolnym Śląsku trwa nabór do Służby Celno-Skarbowej

Praca na Dolnym Śląsku

Na Dolnym Śląsku trwa nabór do Służby Celno-Skarbowej. Gdzie są wolne etaty i ile można zarobić?

2022-09-06 10:57

Na Dolnym Śląsku trwa nabór do Służby Celno-Skarbowej. Do obsadzenia jest 40 etatów we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Zgorzelcu. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego funkcjonariusze mogą liczyć na różne dodatki służbowe, nagrody jubileuszowe i tzw. „trzynastkę”. Dokumenty można składać do końca września.

Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy poszukuje nowych pracowników. Na nowo zatrudnionych funkcjonariuszy czeka nie tylko praca biurowo-administracyjna, ale również działania w terenie. Do zadań funkcjonariuszy celno-skarbowych należy m.in. odprawa podróżnych i towarów oraz kontrola ruchu i transportu drogowego. Poza dbaniem o to, by nielegalne towary nie trafiły do Polski, funkcjonariusze zajmują się też rozpracowaniem grup przestępczych, wykrywaniem kontrabandy czy kontrolą gier i zakładów wzajemnych.

Spektakularna akcja celników. Zlikwidowali jaskinię hazardu na Turzynie

Ile zarabiają celnicy?

Funkcjonariusze celno-skarbowi mogą liczyć na wynagrodzenie zasadnicze z dodatkiem za stopień w wysokości od 4255,60 zł brutto. Ponadto przysługuje im dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% uposażenia zasadniczego, a także liczne inne dodatki, w tym m.in. dodatek kontrolerski, dodatek za służbę w porze nocnej, dodatek żywieniowy czy równoważnik za dojazdy. Przewidziana jest także nagroda roczna – tzw. „trzynastka" oraz nagrody jubileuszowe.

Wynagrodzenie netto nowo zatrudnionego funkcjonariusza wraz z dodatkami i pozostałymi świadczeniami może wynieść średnio od 4400 do 4800 zł netto miesięcznie (w zależności m.in. od wysokości dodatku za wysługę lat). Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i są zwolnione z podatku PIT, mogą liczyć na odpowiednio wyższe uposażenie netto.

Warto też wspomnieć, że funkcjonariuszom celno-skarbowym przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby, a po 25 latach służby mogą przejść na emeryturę.

Kto może zostać funkcjonariuszem celno-skarbowym?

Obecnie do obsadzenia jest 40 etatów – 20 we Wrocławiu, 8 w Legnicy, 7 w Zgorzelcu i 5 w Wałbrzychu.

Do pracy w Urzędzie Celno-Skarbowym może aplikować każdy obywatel Polski, który korzysta z pełni praw publicznych i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo. Wymagane jest co najmniej średnie wykształcenie i stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Dokumenty można składać do 30 września 2022 r. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie www.dolnoslaskie.kas.gov.pl.

Sonda
Czy w twoim miejscu pracy coś cię irytuje?