Wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Gdzie można go złożyć we Wrocławiu? Komu przysługuje?

i

Autor: lukaszdylka, _Alicja_/pixabay.com Wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Gdzie można go złożyć we Wrocławiu? Komu przysługuje?

Można dostać 3000 zł

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Gdzie można go złożyć we Wrocławiu? Komu przysługuje?

2022-08-22 11:04

Dodatek węglowy. Wnioski o dodatek węglowy we Wrocławiu obsługuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Gdzie i do kiedy można złożyć wniosek? Komu przysługuje, a także i trzeba czekać na wypłatę świadczenia? Sprawdźcie poniżej.

Dodatek węglowy wniosek

Dodatek węglowy wynosi 3000 zł. Aby go otrzymać trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Gmina będzie miła z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę.

Dodatek węglowy. Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dodatek węglowy we Wrocławiu obsługuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Główny punkt przyjęć wniosków dla mieszkańców Wrocławia znajduje się przy ulicy Namysłowskiej 8 w Centrum Biznesu GRAFIT (Dział Świadczeń, Biuro Obsługi Klienta na parterze), czynnym w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 7.30 – 15.00, natomiast w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.30.

Dodatek węglowy - wniosek online

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie, pocztą lub drogą elektroniczną, czyli przez system ePUAP.

Gdzie można złożyć wniosek o dodatek węglowy we Wrocławiu?

Dodatkowo – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej utworzył 12 specjalnych punktów, w których można składać wnioski. Czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00:

 • ul. Hubska 30/32, Biuro Obsługi Klienta (parter)
 • ul. Strzegomska 6, główna siedziba MOPS
 • ul. Braniborska 6/8, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1
 • ul. Średzka 42, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2
 • ul. Nowowiejska 102, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3
 • ul. Oficerska 9A, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 4
 • ul. Kniaziewicza 29, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5
 • ul. Kamieńskiego 190, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6
 • ul. Żeromskiego 79, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6
 • Plac Św. Macieja 4, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7
 • Plac Św. Macieja 19/20, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7
 • ul. Zachodnia 3, Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców

W formularzu należy podać imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość i dane gospodarstwa domowego oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazany dodatek węglowy.

Dramat w Legionowie. Spółka musi pożyczyć gigantyczne pieniądze na węgiel, by ogrzać mieszkańców

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe. We wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów swoich i innych członków rodziny. Co ważne - wniosek o dodatek węglowy powinna złożyć jedna osoba z danego gospodarstwa domowego.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego);
 • główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Kampania ekologów z Wrocławia budzi kontrowersje. ZOBACZ GALERIĘ PONIŻEJ. 

Sonda
Czy rozumiesz, dlaczego węgiel jest obecnie tak drogi?