Wrocław: Ulica Komandorska zostanie wyremontowana. Kiedy ruszą prace?

2021-06-23 14:01

Ulica Komandorska we Wrocławiu doczeka się remontu. Wyremontowane zostaną chodniki, jezdnia i zatoki postojowe, pojawi się również peron przystankowy. Jest szansa, że prace rozpoczną się jeszcze w wakacje.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na remont ulicy Komandorskiej, na odcinku od Swobodnej do Wielkiej. Termin składania ofert został wyznaczony na 7 lipca. Planuje się, że prace mogłyby się rozpocząć jeszcze w sierpniu. Remont obejmie zarówno jezdnię, jak i chodniki. Po stronie zachodniej wyremontowane zostaną chodniki na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Zaolziańskiej i od ul. Radosnej do ul. Wielkiej, a po stronie wschodniej - od ul. Swobodnej do ul. Studziennej.

- W przypadku chodników czas trwania robót drogowych oszacowano na 2 miesiące – informuje Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Zniszczona już nawierzchnia asfaltowa zostanie rozebrana i zastąpiona nową warstwą betonu asfaltowego oraz kostki betonowej, a w obrębie przejść dla pieszych pojawią się obniżenia i płytki typu „stop”.

Na jezdni zachowana zostanie granitowa poniemiecka kostka - odkształcenia i zapadnięcia zostaną wyrównane po wykonaniu rozbiórek i przebruków. Usunięte zostaną asfaltowe łaty, a w zatokach postojowych wymieniona zostanie nawierzchnia bitumiczna. Remont jezdni potrwa ok. 3 miesięcy.

- Wiele wrocławskich ulic zachowało jeszcze poniemiecką nawierzchnię z kostki granitowej, która charakteryzuje się wyjątkową trwałością i odpornością na działanie wilgoci i niskich temperatur w okresie zimowym, będących przyczyną powstawania tzw. pozimowych ubytków na drogach o nawierzchni bitumicznej - wyjaśnia Ewa Mazur. - Decyzja o zachowaniu nawierzchni granitowej ma zatem swoje uzasadnienie, szczególnie w przypadku dróg, na których kostka nie uległa degradacji wskutek nadmiernego eksploatowania i które posiadają status dróg osiedlowych z utrzymanym ruchem o charakterze lokalnym. Na takich ulicach nawierzchnia granitowa - po wykonaniu częściowych napraw eliminujących zapadnięcia i nierówności - może nadal pełnić swoją funkcję przez wiele kolejnych lat.

Kończy się remont wiaduktu na Kowalskiej we Wrocławiu