Chciał oblać kwasem prokurator

i

Autor: pixabay.com

Wrocław: Chciał oblać kwasem prokurator. Sąd nie miał dla niego litości

2021-01-20 9:49

Wrocławski sąd utrzymał w mocy wyrok z pierwszej instancji, skazujący na rok i 8 miesięcy więzienia Andrzeja N., oskarżonego o podżeganie do użycia przemocy wobec prokurator, prowadzącej śledztwo, w którym mężczyzna jest jednym z podejrzanych. Andrzej N. namawiał do pobicia kobiety, potrącenia jej samochodem lub oblania kwasem.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Andrzej N. próbował namawiać Andrzeja W. do użycia przemocy wobec prokuratur z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Zdaniem sądu mężczyzna próbować namawiać do pobicia, potrącenia samochodem lub oblania kwasem wrocławskiej prokurator. W ten sposób oskarżony chciał zmusić kobietę do odstąpienia od czynności śledczych w postępowaniu, w którym N. jest jednym z oskarżonych.

Sąd uznał Andrzeja N. winnym zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę roku i ośmiu miesięcy więzienia, utrzymując tym samym wyrok sądu pierwszej instancji. Orzeczenie jest prawomocne.

W marcu 2020 r., podczas procesu w pierwszej instancji, sąd uznał za wiarygodne zeznania kluczowych świadków w tej sprawie – Dariusza Dz. i Andrzeja W. Sąd podkreślił wówczas, że istotną postacią w tej sprawie był również B.; nie został on jednak przesłuchany bo zmarł w maju 2016 r.

Andrzej N., Andrzej W. oraz B. mają postawione zarzuty w śledztwie dotyczącym obrotu granulatem złota, które prowadzi wrocławska prokuratura. Zdaniem sądu, N. miał próbować podżegać do użycia przemocy wobec prokurator podczas dwóch spotkań, w których uczestniczyli również W. oraz B.

Śledztwo przewijające się w akcie oskarżenia dotyczy nieprawidłowości przy handlu złotem. Chodzi o zorganizowaną grupę przestępczą, której działalność w latach 2011-2012 mogła narazić Skarb Państwa na straty ponad 127 mln zł z tytułu niezapłaconego podatku VAT. Grupa przestępcza miała kupować za granicą złoto inwestycyjne, co jest zwolnione z podatku VAT, a następnie przerabiać je na granulat, którego sprzedaż w kraju obłożona jest 23-procentową stawką podatku.

W 2019 r. media podały informację, że prokurator delegowany do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wydał decyzję o zwróceniu podejrzanemu w sprawie obrotu granulatem złota ponad 100 kg tego kruszcu. Jak wynikało z doniesień medialnych, prokurator został zawieszony w czynnościach.

Nielegalne imprezy we Wrocławiu